zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2010 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXXVIII

  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/287/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chmielnik.
  2. UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2010 terenu położonego przy drodze gminnej Wola Rafałowska- Przysłopy w miejscowości Wola Rafałowska przy granicy wsi Chmielnik.
  3. UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania.
  4. UCHWAŁA NR XXXVIII/290/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Rafałowska na lata 2008 – 2017.
  5. UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego.
  6. UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty i odroczenie płatności czynszu dzierżawnego.
  7. UCHWAŁA NR XXXVIII/293/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Chmielnik dla Związku Komunalnego „WISŁOK”.
  8. UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2010 rok.
  9. Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART