zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 1/2014 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Inwestycje i remonty gminne
Planowane inwestycje na drogach w 2014 roku
Trasy rowerowe w naszej gminie
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXXVIII

 1. UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do wystawienia weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
 2. UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do wystawienia weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
 3. UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do wystawienia weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
 4. UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę w 2014 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych objętych Strategią Gminy.
 5. UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/236/2014 z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielnik na 2014 rok.
 6. UCHWAŁA NR XXXVIII/248/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2014 roku”.
 8. UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 9. UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 10. UCHWAŁA NR XXXVIII/252/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację projektu pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 11. UCHWAŁA NR XXXVIII/253/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości.
 12. UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Chmielnik dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 28 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART