zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 1/2014 OŚWIATA I KULTURA
Świat czeka na to, co właśnie Ty możesz mu dać, czyli… jak odkrywa się talenty w Zespole Szkół w Chmielniku.

Odkrywanie talentów u każdego dziecka jest ważnym zadaniem współczesnej szkoły, ale także rodziców, samorządów, organizacji i instytucji. Każdy człowiek posiada bowiem określony potencjał. Trzeba tylko pomóc mu go odkryć i rozwinąć we właściwym kierunku. Przyglądanie się każdemu dziecku, dostrzeżenie jego mocnych stron, odkrywanie zdolności, zainteresowań – to zadanie realizowane również w naszej placówce.

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Chmielniku w bieżącym roku szkolnym odbywa się pod hasłem: „Rozwijając swoje pasje i walcząc z przemocą, wygrywam lepsze życie”. W ramach tego programu, zarówno w Szkole Podstawowej nr 1 jak i w Gimnazjum, wszelkie działania skierowane są na wychowanie uczniów wrażliwych, dalekich od przemocy, a przy tym pełnych poczucia własnej wartości. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że prawidłowo ukształtowane umiejętności społeczne i asertywne, to przepustka do lepszego życia we współczesnym świecie.

Talent ucznia w szkole mierzony jest zwykle miarą ocen lub sukcesów w konkursach, olimpiadach czy też zawodach sportowych. Istnieje jednak potrzeba, aby wyłaniać te ukryte talenty, które nie mają możliwości - albo nawet odwagi – ujawnić się. Dziś młody człowiek powinien mieć świadomość swoich mocnych stron, a przede wszystkim posiadać umiejętność autoprezentacji, aby przygotować się do wejścia na bardzo wymagający rynek pracy. Zespół Szkół w Chmielniku organizuje zatem działania zmierzające do takiego właśnie rozwoju osobowości swoich uczniów. W tym celu organizuje się uczniom autorskie wystawy prac plastycznych i literackich, umożliwia się udział w różnych formach rywalizacji na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. W szkole organizuje się też liczne zajęcia dodatkowe oraz różnorodne projekty edukacyjne, które mają pomóc każdemu z młodych ludzi poszukać własnych pasji, zainteresowań i umiejętności.

Inicjatywa naszej szkoły w zakresie promocji aktywności dzieci i młodzieży na rzecz pasji i zainteresowań, rozszerza się obecnie na teren całej gminy. 18 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Chmielniku odbył się Gminny Przegląd Talentów pod hasłem: „Każdy ma talent, mam i ja!”, który miał na celu ukazanie nieprzeciętnych zdolności i umiejętności młodych ludzi jako alternatywy spędzania czasu wolnego w aktywny sposób, a tym samym: zapobieganie zachowaniom ryzykownym młodzieży, doskonalenie umiejętności publicznej prezentacji swoich zainteresowań, podniesienie poczucia własnej wartości, a także kształtowanie świadomości swoich mocnych stron w perspektywie przyszłych wyborów życiowych. Warto zaznaczyć, iż Gminny Przegląd Talentów organizowany był pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Chmielnik – Pana Krzysztofa Grada. Co ważne – był to przegląd, a nie konkurs, dlatego wszyscy byli zwycięzcami.

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół w Chmielniku po raz kolejny bierze udział w ogólnopolskim programie „Trzymaj Formę!", którego głównym celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej. Odbywa się to poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i przestrzegania zbilansowanej diety. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie, gdyż realizowany jest metodą projektu, co daje młodzieży możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy i prezentowania jej w różnorodny i często bardzo kreatywny sposób na forum szkoły.

Przy okazji dążeń naszej placówki do promocji zdrowia i aktywności fizycznej, odkrywa się wiele młodych talentów sportowych. „W zdrowym ciele zdrowy duch!” – głosi słynna łacińska sentencja, z którą każdy kiedyś w swoim życiu się spotkał. Ćwiczenia fizyczne są bardzo ważne dla ciała, ale i dla umysłu człowieka – „grzmią” od dawien dawna lekarze. Bardzo często jednak zapał nasz kończy się tylko na teoretycznej znajomości „złotej myśli”. Aby tak się nie stało, w Zespole Szkół w Chmielniku dba się o wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Aktywność fizyczna jest bowiem bardzo ważna – szczególnie w okresie dojrzewania. Na szczęście, przedmiot wychowania fizycznego jest jednym z bardziej lubianych przez uczniów. Uprawianie sportu ma zbawienny wpływ na układ krążenia, oddechowy, trawienny i nerwowy. Podczas długotrwałego, intensywnego wysiłku fizycznego organizm produkuje endorfiny, czyli tzw. hormon szczęścia. Pozwala on zmniejszyć dolegliwości bólowe i wprowadzić w dobry nastrój. Okazji do dobrego nastroju nie brakowało w ostatnim czasie wśród uczniów naszej szkoły, gdyż tylko w lutym i marcu świętowaliśmy ich sukcesy sportowe, np. w gminnych zawodach ping – ponga i piłki siatkowej. Nie brakuje w szeregach naszej społeczności uczniowskiej utalentowanej sportowo młodzieży, której osiągnięcia daleko wykraczają poza ramy szkoły, gminy, a nawet powiatu. Okazję do szlifowania formy i zdrowej rywalizacji w duchu fair play dają im na pewno zajęcia SKS, na które uczęszcza coraz większa liczba osób. Nasi wychowankowie mają w ten sposób zagospodarowany czas wolny. Nie spędzają go tylko i wyłącznie przed monitorem komputera, łącząc się z wirtualnym światem. Przeżywają bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Uczą się wzajemnego szacunku, pokonywania własnych słabości, odpowiedzialności i współpracy w zespole.

Na zakończenie, w związku z nadejściem wiosny, życzymy Wszystkim Mieszkańcom gminy Chmielnik duchowego i fizycznego odrodzenia. Niech poczucie własnej wartości oraz pewność, że jest się cenną i niepowtarzalną cząstką świata, rozkwitają w Państwa umysłach „jak w nieśmiałych pąkach” wiosennej przyrody!

Monika Wójcik, Alicja Bukała
Zespół Szkół w Chmielniku


do góry następna strona

drukuj


Środa, 19 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART