zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2015 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Informacja
Świadczenia rodzinne
Karta Dużej Rodziny
Zespół Interdyscyplinarny
Świetlica Socjoterapeutyczna
Życzenia
Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie z art. 9d ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r. nr 180 poz. 1493 z późn. zmian.), w każdym przypadku, w którym zaistnieje podejrzenie stosowania przemocy
w rodzinie przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,

zobowiązani są do wszczęcia Procedury „Niebieska Karta”.

Procedura „Niebieska Karta” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Podjęcie odpowiednich działań nie wymaga zgody osoby, która jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Do wszczęcia procedury wystarczy podejrzenie, że ktoś jest dotknięty przemocą w rodzinie.

Dokumentem wszczynającym procedurę i stwierdzającym podejrzenie występowania przemocy w rodzinie jest formularz „Niebieska Karta – A”, która jest wypełniana: niezwłocznie w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jeśli stan zdrowia lub sytuacja zagrożenia to uniemożliwia to niezwłocznie, gdy będzie taka możliwość, jeśli nie ma możliwości rozmowy z tą osobą (np. nie zgadza się) również wszczyna się procedurę „Niebieska Karta”.

Jednocześnie z wypełnieniem formularza ‘Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”, podejmuje się działania interwencyjne we współpracy z pozostałymi służbami, zawiadamia się organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Formularz „Niebieska Karta – A” niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) przekazuje się przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Formularze „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta D” są wypełniane przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego bądź grupy roboczej.

Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Grupy robocze pracują nie tylko z osobami doświadczającymi przemocy, ale i także z tymi, które podejrzane są o jej stosowanie.

Zakończenie procedury następuje jeśli przemoc ustała oraz został zrealizowany indywidualny plan pomocy lub w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w twoim otoczeniu, słyszysz awantury rodzinne, widzisz, że ktoś ma ślady pobicia, obserwujesz niedostateczną troskę o starsze osoby, niepełnosprawne, dzieci - nie bądź obojętny - okaż solidarność - powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku tel. 17-22 96 603
 • Komisariat Policji w Tyczynie tel. 17-23-02-997
 • Niebieska Linia tel. 801-120-002
 • Telefon alarmowy o charakterze informacyjno-koordynacyjnym (całodobowy) tel. 987
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel. 800-121-212
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji „Dzieci Niczyje” tel. 116-111
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie tel. 17-72 28 835

Elżbieta Korbecka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART