zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
URZĄD GMINY INFORMUJE
012345

Wieść Gminna 1/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik"
Inwestycje i remonty gminne w I kwartale 2016 r.
Planowane inwestycje drogowe w 2016 roku
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach VII kadencji Rady Gminy Chmielnik, podjęto następujące uchwały:

SESJA XIII

  1. UCHWAŁA NR XIII/79/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2016 roku”.
  2. UCHWAŁA NR XIII/80/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chmielnik.
  3. UCHWAŁA NR XIII/81/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
  4. UCHWAŁA NR XIII/82/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  5. UCHWAŁA NR XIII/83/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/75/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabratówce.
  6. UCHWAŁA NR XIII/84/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Chmielnik dla Powiatu Rzeszowskiego.

SESJA XIV

  1. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
  2. UCHWAŁA NR XIV/86/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest na BIP Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Środa, 19 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART