zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2019 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Informacja w sprawie świadczeń
Karta Dużej Rodziny - informacja
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik realizuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu wchodzi 12 osób i są to przedstawiciele:

  1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  2. Oświaty;
  3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  4. Komisariatu Policji w Tyczynie;
  5. Kuratorskiej Służby Sądowej;
  6. Ochrony zdrowia;
  7. Organizacji pozarządowej.

W 2018 roku odbyło się 18 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, z których sporządzono listy obecności i protokoły.

Tematyka spotkań Zespołu w 2018 roku obejmowała: omówienie skali problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy w oparciu o dane na temat liczby niebieskich kart wypełnianych przez policję i Ośrodek, omówienie sytuacji wybranych rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty, omówienie działań, jakie będą podejmowane przez Zespół w kierunku rozpowszechniana informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, omówienie procedur dotyczących przemocy w rodzinie, dyskusje nad zakończeniem procedury Niebieskiej Karty, zaplanowanie spotkań na 2019 rok.

Spotkania Zespołu mają na celu poprawę sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i jej najbliższemu otoczeniu.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 roku wpłynęło 18 „Niebieskich Kart -A” spisanych przez przedstawicieli:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3,
  • Policji – 15.

W roku 2018 prowadzono 15 procedur „Niebieskie Karty” wśród rodzin z terenu gminy Chmielnik, w tym 3 z 2017 roku.

Ogółem w 2018 roku pracowało 16 grup roboczych, w tym w 2016 roku powołano 15 grup roboczych.

W 2018 roku odbyło się 45 spotkań Grup Roboczych. Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan działania pomocy rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzony był protokół.

Ponadto w 2018 roku zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieska Karta” zakończono 11 spraw, a zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieska Karta” zakończono 1 sprawę.

W imieniu Gminy Chmielnik - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku realizował w 2018 roku zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie obsługi powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy z dnia 29.06.2011 roku i wydatkowano środki na ten cel w kwocie 100,- zł.

Elżbieta Korbecka


 

 

 

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych

życzą

Kierownik oraz pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku

 


poprzednia strona do góry

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART