zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 2/2008
Blisko boisko
Rajd pieszy "Szlakiem Wolańskich Przysiółków"
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
Z ŻYCIA OSP
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowa gminnego zespołu sportowo-rekreacyjnego w Chmielniku – I etap"
Inwestycje drogowe
Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Zabratówce
Sesje Rady Gminy Chmielnik
Komunikat Gospodarki Komunalnej w Błażowej
Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Zabratówce

Od kwietnia bieżącego roku w przy OSP Zabratówka funkcjonuje Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe (ICEO), które powstało w ramach w projektu „Centrum Kształcenia na odległość na wsiach”. Inicjatywa dofinansowana jest z funduszy Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich).

8 maja uroczystego otwarcia centrum dokonali Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad oraz koordynator powiatowy ICEO Rafał Myrda. W skromnej uroczystości udział brali również zaproszeni goście – przedstawiciele samorządu, szkół, jednostek OSP z terenu gminy, sponsorzy oraz mieszkańcy Zabratówki wraz z ks. Proboszczem Stanisławem Orszakiem.

W ramach projektu na obszarze naszego kraju uruchomiono sieć 480 centrów. Wszystkie centra zostały zlokalizowane na terenach wiejskich bądź miejsko - wiejskich. Zostały one utworzone na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest realizowany pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Partnerstwo, w skład którego wchodzi: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Uniwersytet w Białymstoku, COMBIDATA Poland Sp. z o.o. i Krajowa Izba Gospodarcza.Przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad
i koordynator powiatowy ICEO Rafał Myrda

Celem projektu jest przyczynienie się do zmniejszenia dysproporcji w zakresie dostępu do edukacji i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych pomiędzy mieszkańcami terenów wiejskich a mieszkańcami terenów miejskich. Działalność centrów umożliwi korzystanie z różnorodnych form edukacji zdalnej przez osoby zamieszkujące te tereny. Centra przewidują również organizowanie imprez kulturalnych i kulturalno-oświatowych, takich jak różnego rodzaju prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje.Pierwsze „klikniecie” zaproszonych gości
 

Zgodnie z założeniami najważniejszą funkcją ICEO jest kształcenie w różnych formach, w tym dostarczanie wiedzy, organizowanie procesu edukacyjnego oraz potwierdzanie posiadanej wiedzy stosownymi egzaminami.

Założono wspomaganie edukacji beneficjentów ostatecznych poprzez kilka form kształcenia, w tym:

 • udostępnienie biblioteki środków multimedialnych dla samokształcenia,
 • organizację procesów edukacyjnych nauczania na odległość, we współpracy z jednostkami kształcenia na odległość,
 • organizację kursów (e-learning) na odległość,
 • organizację szkoleń zdalnych z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania,
 • organizację okresowych seminariów,
 • organizację dni tematycznych.

W chwili obecnej działa platforma szkoleniowa LMS, na której dostępne są bezpłatne kursy:

 • MS Word (poziom podstawowy, zaawansowany),
 • MS Excel (poziom podstawowy, zaawansowany),
 • MS PowerPoint,
 • Programowanie (np. Visual Basic),
 • Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft
 • Windows Server 2003,
 • Konserwacja środowiska Microsoft Windows Server 2003,
 • Wdrażanie infrastruktury sieciowej Microsoft,
 • Windows Server 2003,
 • MS Outlook 2003.

W następnych tygodniach planuje się wzbogacenie oferty szkoleniowej poprzez wprowadzenie nowych kursów udostępnionych na platformie szkoleniowej.


ICEO Zabratówka

Centrum, w oparciu o realizowany projekt, będzie działało do końca września 2008 r. ICEO czynne jest przez cały tydzień: poniedziałek – piątek od 17.00 do 21.00, sobota - niedziela od 12.00 do 22.00.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do skorzystania z oferty ICEO Zabratówka.


Marek Czarnota

 

Zarząd OSP Zabratówka pragnie złożyć podziękowania Wójtowi Gminy Chmielnik Krzysztofowi Gradowi oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania i uruchomienia ICEO w Zabratówce. Dziękujemy również firmom wspierającym nową inicjatywę:

 • Chmielnik Zdrój S.A.,
 • Firma Handlowo-Usługowa "SZiK" H. Szydełko Spółka Jawna,
 • MEBLO-RAJ „BIS”- Rajzer Maria,
 • Metalform Józef Kusz,
 • Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-GIPS Jan Cyran,
 • REWA Spółka z o.o.,
 • SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA „BUDOWLANI”,
 • Usługi Stolarskie i Ślusarskie Sławomir Piotrowski. 

poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART