zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 2/2008
Blisko boisko
Rajd pieszy "Szlakiem Wolańskich Przysiółków"
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
Z ŻYCIA OSP
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe

W kwietniu bieżącego roku wyłoniono wykonawców najważniejszych przedsięwzięć drogowych w naszej gminie:

  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108269 R klasy D Błędowa Tyczyńska – Zawodzie odcinek od km 0+000 do 2+040 wraz z łącznikiem o długości 115 m w miejscowości Błędowa Tyczyńska”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa. Wartość zamówienia wynosi 553 713,59 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108261 R Wola Rafałowska – Tomaszówka klasy D odcinek od km 1+657 do 1+954 w Woli Rafałowskiej”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk. Wartość zamówienia wynosi 160 571,83 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108255 R Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik klasy D odcinek od km 0+000 do 0+530 „Księże Budy” w Chmielniku” – I etap. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk. Wartość zamówienia wynosi 159 918,81 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Błędowa Tyczyńska – Krzywa k. Ośrodka Zdrowia w Błędowej Tyczyńskiej – III etap” (odcinek o długości 200m). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk. Wartość zamówienia wynosi 47 999,72 zł (brutto).

Zakres prac na w/w drogach ma obejmować: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie poboczy gruntowych oraz wymiana istniejących przepustów. Realizacja dwóch ostatnich zadań jest współfinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie. W najbliższych tygodniach planuje się wkroczenie firm na teren budowy dróg. Termin wykonania inwestycji został ustalony na wrzesień bieżącego roku.

W miesiącach maju i czerwcu rozdysponowano miedzy poszczególne sołectwa 360 ton kruszywa przeprowadzając cząstkowe naprawy dróg żwirowych. W ostatnich tygodniach przystąpiono również do prac ziemnych na drogach gminnych (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, itp.). Prace z wykorzystaniem koparki będą kontynuowane w najbliższym czasie.

W czerwcu odebrano zmodernizowaną drogę gruntową nr 3314 w Chmielniku (Zawodzie – Jarząbki). Prace zostały przeprowadzone na odcinku 500 mb i objęły wykonanie podbudowy z łupka kamiennego wraz z jego zaklinowaniem mieszanką kamienną. Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W tym samym czasie naprawiono przełomy na drodze Borówki – Bzezówka (odcinek ok. 100 mb) i drodze nr 15 w Chmielniku tzw. „Wielkopolska” (odcinek ok. 200 mb). W chwili obecnej prowadzone są prace przy naprawie przełomów na drodze nr 1 0 8259 R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska (odcinek tzw. Kozia Góra i Wola Rafałowska – rondo). Prace będą prowadzone na odcinkach o łącznej długości 400 mb i będą obejmowały: mechaniczne ścięcie poboczy, pogłębienie rowów oraz wykonanie podbudowy z łupka kamiennego wraz z jego zaklinowaniem mieszanką kamienną. Z uwagi na znaczne zniszczenia dróg spowodowane warunkami atmosferycznymi wykonano nieplanowane wcześniej odcinkowe naprawy następujących dróg: Chmielnik „Niedybrze”, Chmielnik „Rzym”, Chmielnik – Pańskie i Zabratówka – Handzlówka. Prace obejmowały: mechaniczne wyrównanie korony wraz z wbudowaniem kruszywa i wymianę zniszczonych przepustów. W ramach bieżącego utrzymania wykoszono pobocza najważniejszych dróg gminnych.

W okresie wakacyjnym planuje się rozpoczęcie procedury zmierzającej do przebudowy drogi Chmielnik – Zawodzie i drogi dojazdowej do boiska sportowego w Chmielniku (łącznie z wykonaniem mini – parkingu przy placu zabaw). Przewiduje się również  wykonanie cząstkowych remontów najbardziej zniszczonych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz wymianę drewnianej nawierzchni dwóch mostów (Chmielnik – Zawodzie). Pomimo ograniczonych finansowych możliwości nadal będą prowadzone bieżące naprawy na drogach gminnych obejmujące odbudowę zniszczonej nawierzchni i wymianę uszkodzonych przepustów.

W kwietniu zawarto porozumienie miedzy Gminą Chmielnik i Starostwem Powiatowym w Rzeszowie w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia – przebudowy odcinka drogi powiatowej relacji Chmielnik – Wola Rafałowska (tzw. „Czarna”).


Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART