zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 2/2008
Blisko boisko
Rajd pieszy "Szlakiem Wolańskich Przysiółków"
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
Z ŻYCIA OSP
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

 1. UCHWAŁA  NR XVIII/129/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2008 r.
 2. UCHWAŁA  NR XVIII/130/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Chmielnik – Zawodzie”.
 3. UCHWAŁA  NR XVIII/131/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Błędowa Tyczyńska – Krzywa k. Ośrodka Zdrowia w Błędowej Tyczyńskiej etap III” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
 4. UCHWAŁA  NR XVIII/132/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Powiatu Rzeszowskiego.
 5. UCHWAŁA  NR XVIII/133/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie najmu lokali użytkowych.
 6. UCHWAŁA  NR XVIII/134/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielnik.
 7. UCHWAŁA  NR XVIII/135/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu położonego w miejscowości Błędowa Tyczyńska – Kozielec.
 8. UCHWAŁA  NR XVIII/136/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik.
 9. UCHWAŁA  NR XVIII/137/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/128/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/181/2005 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. UCHWAŁA  NR XVIII/138/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany limitów wydatków na realizację zadań objętych Wieloletnim Programem Inwestycyjnych Gminy Chmielnik na lata 2006-2008.
 11. UCHWAŁA  NR XVIII/139/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty płatności wierzytelności Gminy Chmielnik.

Pełna treść uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale Prawo lokalne – Uchwały.

Adam Tereszkiewicz


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 4 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART