zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KRONIKA SPORTOWA
012345

Wieść Gminna 2/2009 GOPS W CHMIELNIKU
Czas na aktywność w gminie Chmielnik

 

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chmielniku

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku realizuje projekt systemowy pn: „Czas na aktywność w gminie Chmielnik”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

W ramach tego projektu podnoszone będą kwalifikacje 15 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

W dniach od 15-19.06. 2009 roku oraz w dniach od
6-8.07.2009 roku Uczestnicy Projektu wzięli udział w szkoleniu „trening kompetencji i umiejętności społecznych”. Szkolenie dostarczyło im wiedzę w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i w pracy oraz w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.

W dniu 14.07.2009 roku rozpoczęło się drugie szkolenie w ramach projektu pn.: „Grupa wsparcia”, które obejmuje cykl 6 warsztatów szkoleniowych. W ramach tych warsztatów podtrzymywane będą umiejętności i wiedza wypracowana w toku „treningu kompetencji i umiejętności społecznych”.

Ponadto od miesiąca września 2009 roku rozpoczną się szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji lub zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

 

Alicja Kręcidło


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART