zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 2/2011 Wieść Gminna Nr 2/2011
Wieść Gminna Nr 2/2011

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Lipiec 2011 Nr 2/2011
Pierwsza strona
 
W NUMERZE:
URZĄD GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Inwestycje drogowe str. 2
 • Informacja dotycząca pojemników na segregację odpadów str. 3
 • Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych str. 3
 • Utrzymanie czystości i porządku w lasach str. 3

OŚWIATA I KULTURA

 • Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chmielnik str. 4
 • Informacje dla rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 będą uczęszczać do klas I-III szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych str. 5
 • Język niemiecki? Dlaczego nie? str. 6
 • Uczeń z Chmielnika w Sejmie RP str. 6
 • II Przegląd Piosenki i Poezji Niemieckojęzycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku str. 8
 • XIV Festyn Rodzinny str. 9
 • Dzień jedności str. 9
 • Najlepsi w trójce str. 10
 • Działam, tworzę - więc się rozwijam str. 10
 • „Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić” str. 11
 • „From the page, to the stage” str. 11
 • Tęczowe Przedszkole str. 12
 • Podaruj zabawkę do Biblioteki str. 14
 • Foto relacja z wydarzeń i zajęci w bibliotekach str. 14

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 • Strażackie uroczystości Św. Floriana str. 16
 • Wyróżnienie strażaków str. 16
 • VI Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF str. 17

GOPS W CHMIELNIKU

 • Człowiek – najlepsza inwestycja str. 18
 • Informacja str. 18
 • Pomoc w formie zakupu posiłku dla dzieci str. 19
 • Świetlica Socjoterapeutyczna str. 19

SPORT

 • Turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik str. 19
Do pobrania:

Wieść Gminna Nr 2/2011

 

 

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 2/2011 Lipiec

W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<Wieść Gminna Nr 2/2011wg_2011_2.pdf (2,10 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Piątek, 21 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART