zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 2/2011 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA IX

  1. UCHWAŁA NR IX/50/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Tyczynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2011.
  2. UCHWAŁA NR IX/51/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do wystawienia weksla „in blanco”.
  3. UCHWAŁA NR IX/52/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 czerwca 2011 roku upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do zaciągania zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Chmielnik na 2011 rok.
  4. UCHWAŁA NR IX/53/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 czerwca 2011 roku zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2011 rok.

SESJA X

  1. UCHWAŁA NR X/54/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2011 roku w spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2010.
  2. UCHWAŁA NR X/55/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2010.
  3. UCHWAŁA NR X/56/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
  4. UCHWAŁA NR X/57/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
  5. UCHWAŁA NR X/58/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego.
  6. UCHWAŁA NR X/59/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2015.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART