zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 2/2011 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA IX

  1. UCHWAŁA NR IX/50/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Tyczynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2011.
  2. UCHWAŁA NR IX/51/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do wystawienia weksla „in blanco”.
  3. UCHWAŁA NR IX/52/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 czerwca 2011 roku upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do zaciągania zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Chmielnik na 2011 rok.
  4. UCHWAŁA NR IX/53/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 czerwca 2011 roku zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2011 rok.

SESJA X

  1. UCHWAŁA NR X/54/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2011 roku w spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2010.
  2. UCHWAŁA NR X/55/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2010.
  3. UCHWAŁA NR X/56/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
  4. UCHWAŁA NR X/57/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
  5. UCHWAŁA NR X/58/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego.
  6. UCHWAŁA NR X/59/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2015.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Środa, 10 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART