zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 2/2014 GOPS W CHMIELNIKU
Informacja


Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2013 roku – do 30.06.2015 roku realizuje projekt systemowy pn: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 17 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

W 2014 roku projekt zakłada, że jest realizowana aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 7 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

Dotychczas z zaplanowanych zadań w ramach w/w projektu zostały zrealizowane niżej wymienione działania:

Od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku trwał nabór osób do udziału w w/w projekcie. Do projektu zakwalifikowało się 7 osób. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zawarte zostały kontrakty socjalne, w których ustalono formy wsparcia. Realizacja działań w ramach zawartych kontraktach przebiega zgodnie z harmonogramem projektu.

W okresie od 07.05.2014 roku do 15.05.2014 roku 7 osób brało udział w szkoleniu pn: „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”. Szkolenie to dostarczyło uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy jak również wiedzę w zakresie zarządzania własnym budżetem domowym.

W dniach od 27.05.2014 roku do 30.05.2014 roku odbyły się indywidualne konsultacje uczestników projektu z doradcą zawodowym, na których wypracowane zostały indywidualne ścieżki dla każdej z osób pod kątem dalszych szkoleń zawodowych.

Od dnia 16.06.2014 roku rozpoczęły się spotkania w ramach „Grupy wsparcia”, które mają poszerzyć i utrwalić wiadomości zdobyte w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”. Trwać one będą jeszcze w miesiącach lipiec oraz listopad i grudzień br.

Kolejnym działaniem w ramach projektu – w Zadaniu 1-Aktywna integracja jest zorganizowanie szkoleń-kursów zawodowych dla 7 uczestniczek projektu oraz staży dla 2 Uczestniczek .

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 9 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART