zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 2/2014 URZĄD GMINY INFORMUJE
SESJE RADY GMINY CHMIELNIK

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XL

  1. UCHWAŁA NR XL/264/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w  spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2013UCHWAŁA NR XL/265/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2013.
  2. UCHWAŁA NR XL/266/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2014 rok.
  3. UCHWAŁA NR XL/267/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  4. UCHWAŁA NR XL/268/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy powstałego w związku z realizacją operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
  5. UCHWAŁA NR XL/269/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2012 cmentarza oraz terenów sąsiednich położonych w Zabratówce.
  6. UCHWAŁA NR XL/270/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wniesienia wkładu własnego w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji w 2014 r. projektu pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, objętego porozumieniem zawartym w dniu 10 lipca 2013 r. pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów oraz pozostałymi Gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, zwanym Umową Partnerską, dotyczącym powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadań publicznych z zakresu realizacji w/w projektu oraz dotyczącym ustalenia zakresu współdziałania Stron-Gmin przy realizacji w/w projektu.
  7. UCHWAŁA NR XL/271/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do porozumienia zawartego
    w dniu 10 lipca 2013 r. pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów oraz pozostałymi Gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, zwanego Umową Partnerską.

Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 28 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART