zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
ZEAS INFORMUJE
GOPS W CHMIELNIKU
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
Plakat str. 22
012345

Wieść Gminna 2/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2016 r.
50 lat razem …. to musi być miłość
Inwestycje drogowe
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji VII kadencji Rady Gminy Chmielnik, podjęto następujące uchwały:

SESJA XVII

  1. UCHWAŁA NR XVII/100/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2015.
  2. UCHWAŁA NR XVII/101/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2015.
  3. UCHWAŁA NR XVII/102/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik.
  4. UCHWAŁA NR XVII/103/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
  6. UCHWAŁA NR XVII/105/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad wystąpienia Gminy Chmielnik ze spółki MODERN CONCEPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Rzeszowie poprzez zbycia akcji tej spółki.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 20 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART