zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2019 Wieść Gminna Nr 2/2019
Wieść Gminna Nr 2/2019

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Lipiec 2019 Nr 2/2019
Pierwsza strona

 Święto Gminy Chmielnik

W NUMERZE:
URZĄD GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik – lipiec 2019 r. str. 3
 • GALICJA CUP 2019 Turniej piłki nożnej dla młodzieży szkolnej str. 3
 • Informacja dotycząca wybranych na nową kadencję sołtysów oraz rad sołeckich poszczególnych wsi str. 4
 • Obowiązek koszenia traw i niszczenia chwastów str. 4
 • Obowiązki w zakresie nieczystości ciekłych str. 4
 • DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi str. 5
 • Realizacja inwestycji i remontów gminnych w 2019 r. str. 6
 • Ogłoszenie str. 7
 • Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik str. 7

OŚWIATA I KULTURA

 • Mirror, mirror, on the wall whose English is the best of all? str. 8
 • Wielkie skarpetkowanie str. 8
 • Spotkanie z Agnieszką Tyszką - relacja str. 9
 • Wielkanocne spotkania str. 10
 • Projekt „Obieżyświat” podbija Śląsk str. 10
 • Abecadło Plastyka str. 12
 • O premierze przedstawienia „Igraszki z diabłem” słów kilka… str. 12
 • Z wycieczkowego szlaku do Lwowa str. 13
 • Żegnaj szkoło, czyli najtrudniejsze są chwile pożegnań… str. 14
 • Najbardziej polskie z ukraińskich miast str. 15
 • Zasady korzystania ze świetlicy w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku str. 15

GOPS CHMIELNIK

 • Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia na nowy okres str. 16
 • Informacja o wysokości kryteriów uprawniających do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego str. 16
 • Informacja na temat świadczenia „Dobry start” (300 zł dla ucznia) str. 17
 • Informacja na temat programu "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r. str. 17
 • Asystent rodziny str. 18
 • Pomoc społeczna informacja str. 19
 • Dziecko jako ofiara przemocy str. 19

STOWARZYSZENIE

 • Cóż jeszcze ciekawego w SPON Gminy Chmielnik ? str. 20

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 • Świetlica OSP Zabratówka str. 21
 • X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych str. 21
 • Majowe działania strażaków str. 22
Do pobrania:

 Wieść Gminna Nr 2/2019

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 2/2019 Lipiec
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<WG_2019_2.pdf (1,4 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


 

Pliki do pobrania:
  Wieść Gminna Nr 2/2019

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART