zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2008
Dzień Edukacji Narodowej
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2008 OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Fabryka Elementów Budowlanych
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY CHMIELNIK, 36-016 Chmielnik 50,

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

oznaczonej jako działka nr 1593 o pow. 0,38 ha, Kw. 44365, niezabudowanej, położonej w Błędowej Tyczyńskiej, w dniu 13 listopada 2008 o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu  Gminy w Chmielniku /pokój nr 1 - Sala Posiedzeń/.

 

I przetarg odbył się w dniu 06.06.2008 r., II – 19.08.2008 r.

Cena wywoławcza 58 265 zł, wadium 5 830 zł, minimalne postąpienie 590 zł.

 

Zgodnie z informacją zawartą w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chmielnik działka znajduje się w terenach zabudowanych i przeznaczonych do zainwestowania.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto: Bank Spółdzielczy w Tyczynie O/Chmielnik nr 97916410182002200009410007 do dnia 7 listopada 2008 r.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

  • żaden z uczestników przetargu nie zgłosił postąpienia ponad cenę wywoławczą,
  • osoba wyłoniona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się przed przetargiem z położeniem, granicami i stanem prawnym nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 017 22 96 605 w godz. od 7:15 do 15:15.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku w dniach 07.10.2008 r. – 13.11.2008 r.


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 11 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART