zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2008
Dzień Edukacji Narodowej
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2008 OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Fabryka Elementów Budowlanych
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY CHMIELNIK, 36-016 Chmielnik 50,

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

oznaczonej jako działka nr 1593 o pow. 0,38 ha, Kw. 44365, niezabudowanej, położonej w Błędowej Tyczyńskiej, w dniu 13 listopada 2008 o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu  Gminy w Chmielniku /pokój nr 1 - Sala Posiedzeń/.

 

I przetarg odbył się w dniu 06.06.2008 r., II – 19.08.2008 r.

Cena wywoławcza 58 265 zł, wadium 5 830 zł, minimalne postąpienie 590 zł.

 

Zgodnie z informacją zawartą w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chmielnik działka znajduje się w terenach zabudowanych i przeznaczonych do zainwestowania.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto: Bank Spółdzielczy w Tyczynie O/Chmielnik nr 97916410182002200009410007 do dnia 7 listopada 2008 r.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

  • żaden z uczestników przetargu nie zgłosił postąpienia ponad cenę wywoławczą,
  • osoba wyłoniona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się przed przetargiem z położeniem, granicami i stanem prawnym nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 017 22 96 605 w godz. od 7:15 do 15:15.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku w dniach 07.10.2008 r. – 13.11.2008 r.


do góry następna strona

drukuj


Środa, 19 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART