zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2008
Dzień Edukacji Narodowej
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Trwają prace związane z remontem budynku Urzędu Gminy Chmielnik
Inwestycje drogowe
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik w miesiącu sierpniu 2008 roku podjęto następujące uchwały:

SESJA NR XX 

 1. UCHWAŁA  NR XX/152/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 5 sierpnia 2008 roku 
  w
  sprawie zamiaru utworzenia Związku Komunalnego, którego celem jest rozwiązywanie problemu transportu publicznego. 
 2. UCHWAŁA  NR XX/153/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 5 sierpnia 2008 roku
  w sprawie uchwalenia I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielnik.
 3. UCHWAŁA  NR XX/154/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 5 sierpnia 2008 roku
  w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy Chmielnik.
 4. UCHWAŁA  NR XX/155/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 5 sierpnia 2008 roku
  w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2008 r.
 5. UCHWAŁA  NR XX/156/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 5 sierpnia 2008 roku
  w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rafałowska - Michałki”.
 6. UCHWAŁA  NR XX/157/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 5 sierpnia 2008 roku
  w sprawie zawarcia Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komisariatu Policji w Tyczynie Rewir Dzielnicowych w Chmielniku.

SESJA NR XXI

 1. UCHWAŁA  NR XXI/158/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 sierpnia 2008 roku
  w
  sprawie utworzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” oraz przyjęcia Statutu Związku. 
 2. UCHWAŁA  NR XXI/159/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Chmielnik do Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”. 
 3. UCHWAŁA  NR XXI/160/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia poprzez likwidację oddziału neurologii i rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
 4. UCHWAŁA  NR XXI/161/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/144/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Powiatu Rzeszowskiego.
 5. UCHWAŁA  NR XXI/162/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2008 rok.
 6. UCHWAŁA  NR XXI/163/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 sierpnia 2008 roku 
  w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku przyjętego uchwałą nr XVI/99/2004 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku z późn. zmian.

SESJA NR XXII

 1. UCHWAŁA  NR XXII/164/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2008 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokali i zniesienie współwłasności nieruchomości.
 2. UCHWAŁA  NR XXII/165/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2008 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału we współwłasności nieruchomości.
 3. UCHWAŁA  NR XXII/166/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2008 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Bankowi Spółdzielczemu w Tyczynie  lokalu użytkowego. 
 4. UCHWAŁA  NR XXII/167/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2008 roku
  w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2008 rok.

Pełna treść uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale Prawo lokalne – Uchwały.


 

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 20 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART