zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
SESJE RADY GMINY CHMIELNIK

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:


SESJA XXXIII

 1. UCHWAŁA NR XXXIII/252/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2009 roku w sprawie nadania Gimnazjum w Chmielniku imienia Szarych Szeregów.
 2. UCHWAŁA NR XXXIII/253/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.
 3. UCHWAŁA NR XXXIII/254/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2009 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do wystawienia deklaracji do weksla niezupełnego „in blanco”.
 4. UCHWAŁA NR XXXIII/255/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości poprzez remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chmielniku” przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 5. UCHWAŁA NR XXXIII/256/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2009 roku w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku imienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

SESJA XXXIV

 1. UCHWAŁA NR XXXIV/257/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku
 2. UCHWAŁA NR XXXIV/258/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej.
 3. UCHWAŁA NR XXXIV/259/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej.
 4. UCHWAŁA NR XXXIV/260/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/206/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku.
 5. UCHWAŁA NR XXXIV/261/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie upoważnienia Wójta do udzielenia poręczenia Związkowi Komunalnemu „Wisłok” w Rzeszowie pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację projektu pn. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. UCHWAŁA NR XXXIV/262/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zawarcia Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komisariatu Policji w Tyczynie Rewir Dzielnicowych w Chmielniku.
 7. UCHWAŁA NR XXXIV/263/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zamiaru realizacji w 2010 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 1 0 8266 R Błędowa Tyczyńska – Krzywa – Zabratówka”.
 8. UCHWAŁA NR XXXIV/264/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Chmielnik na lata 2009-2011.
 9. UCHWAŁA NR XXXIV/265/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
 10. UCHWAŁA NR XXXIV/266/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
 11. UCHWAŁA NR XXXIV/267/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

 

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART