zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
WYBORY 2011
GOPS W CHMIELNIKU
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 3/2011 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Zespół interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Szanowni Czytelnicy!
Zespół interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik

Zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 29 czerwca 2011 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik.

Celem Zespołu jest:

  1. Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne.
  2. Efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.
  3. Współdziałanie z podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc dziecku i rodzinie przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zintegrowanie działań.

Zadania Zespołu:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
  3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
  5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
  6. Tworzenie grup roboczych.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku – pokój nr 11, tel. 17 22-96-603.

Elżbieta Korbecka


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 28 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART