zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
URZĄD GMINY INFORMUJE - CD
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 3/2013 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Informacja o otwartym konkursie ofert na realizację projektów
Projekt pn. "Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy - program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik"
Świetlica socjoterapeutyczna
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne
Projekt pn. "Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy - program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik"

W okresie od VII- XII 2013 r. Urząd Gminy Chmielnik realizuje wniosek „Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy – program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, edycja 2013 r., Priorytet I. „Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie”. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Odbiorcami programu będą mieszkańcy Gminy Chmielnik (dzieci, młodzież i dorośli). Program realizowany będzie z udziałem instytucji lokalnych.

Założono następujące cele realizacji projektu:

 1. Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy w rodzinie.
 2. Zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 3. Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie:
  a) zwiększenie wiedzy z zakresu działań lokalnych instytucji pomocowych,
  b) zwiększenie wiedzy z zakresu sposobów działania w sytuacji zagrożenia,
  c) zwiększenie wiedzy dotyczącej skutecznej reakcji na zjawisko przemocy,
  d) wzmocnienie współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami pomocowymi w celu udzielania skuteczniejszej systemowej pomocy rodzinie.

W ramach wniosku planowana jest realizacja następujących zadań:

 • Promocja projektu

W ramach zadania zostaną opracowane i wydrukowane plakaty, broszury dotyczące zjawiska przemocy oraz kalendarzyki zawierające dane kontaktowe lokalnych instytucji pomocowych. Materiały te zostaną rozprowadzone wśród ludności lokalnej.

 • Spotkania informacyjne dla nauczycieli szkół z terenu gminy

Spotkania odbędą się szkołach będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Chmielnik.

Zakres tematyczny zajęć będzie obejmował zagadnienia związane z:

a) zjawiskiem przemocy,

b) ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

c) zakresem działalności zespołu interdyscyplinarnego,

d) procedurą niebieskiej karty.

 • Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów

Spotkania odbędą się w klasach szkół podstawowych i gimnazjum. Program zajęć będzie dostosowany do wieku odbiorców. Zakres tematyczny będzie obejmował zagadnienia związane z:

a) zjawiskiem przemocy (co jest przemocą, jakie są jej rodzaje),

b) jak reagować na zjawisko przemocy,

c) gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.

 • Prelekcje dla rodziców

W każdej ze szkół odbędą się spotkania dla rodziców z zakresu prawidłowych postaw rodzicielskich, przyczyn i rodzajów przemocy, zadań zespołu interdyscyplinarnego. Przekazane zostaną również informacje dotyczące tego, co robić w sytuacji zagrożenia z uwzględnieniem zakresu działalności lokalnych instytucji pomocowych.

 • Konkursy i zawody dla dzieci i młodzieży

W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące działania:

a) X 2013 – zawody sportowe dla dzieci i młodzieży promujące sposoby spędzania czasu wolnego w sposób aktywny.

b) konkurs „Ratunku przemoc!!! Co robić?”

Konkurs będzie podsumowaniem zajęć przeprowadzonych wśród uczniów. Jego zakres tematyczny będzie spójny z programem wcześniej przeprowadzonych zajęć.

 • Wyposażenie szkół i świetlic na terenie gminy w materiały dydaktyczne z zakresu przemocy.

Podsumowaniem realizacji projektu będzie wyposażenie szkół i świetlic z terenu gminy w materiały dydaktyczne z zakresu przemocy. W ramach zadania zostaną zakupione książki i filmy dydaktyczne z zakresu przemocy i profilaktyki uzależnień.

Katarzyna Kwiatkowska


Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Chmielnik do udziału w zaplanowanych działaniach.


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART