zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2014 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
 

80 lat historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabratówce
Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabratówce
Międzygminne ćwiczenia strażaków "BŁĘDOWA TYCZYŃSKA 2014"
Turniej siatkarski drużyn OSP z terenu gmin Tyczyn i Chmielnik
80 lat historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabratówce

W bieżącym roku przypada jubileusz 80-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabratówce. Rocznica powstania stowarzyszenia jest doskonałą okazją do krótkiego przybliżenia historii strażaków z Zabratówki.

4 październik 1934 roku to dzień, w którym odbyło spotkanie założycielskie stowarzyszenia. Jednostkę utworzyło 34 członków założycieli. Inicjatorami powstania OSP byli mieszkańcy wsi, społecznicy, którzy aktywnie włączali się w lokalne życie. Pierwszym prezesem OSP został Sylwester Marcinek, a naczelnikiem Wojciech Wąsacz. Początkowe lata działalności organizacji były trudne, brakowało środków na sprzęt i umundurowanie strażaków. Ciężka praca druhów (m.in. organizacja dochodowych imprez, zbiórki wśród mieszkańców) umożliwiła zakup w 1937 roku pierwszego strażackiego wyposażenia: ręcznej pompy tłokowej tzw. „sikawki” i toporków bojowych. Jeszcze trudniejszym czasem dla OSP był okres II wojny światowej. Jednostka przez cały czas wojennej zawieruchy funkcjonowała w ograniczonym zakresie. Większość jej członków działała w ruchu oporu zasilając miejscowy oddział Batalionów Chłopskich. Po zakończeniu działań wojennych organizacja zaczęła się intensywnie rozwijać, działała sekcja teatralna, powstały młodzieżowe drużyny pożarnicze, organizowano różnorakie uroczystości. W 1958 roku nowym prezesem został druh Andrzej Kusz, a naczelnikiem druh Mieczysław Czarnota, obaj swoje funkcje pełnili przez prawie 30 lat przyczyniając się do wielu sukcesów OSP w Zabratówce. W 1959 roku jednostka została wyposażona w pierwszą motopompę spalinową „Polonia M 800”. W latach 60-tych ubiegłego wieku zrealizowano największe przedsięwzięcie w historii organizacji – wybudowano remizę strażacką. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło w 1969 roku. W strażnicy oprócz pomieszczeń stricte związanych z OSP swoje miejsce znalazło stałe kino „Marzenie”. Następne dziesięciolecie było również dobrym okresem dla stowarzyszenia. Jednostka działała prężnie i wyróżniała się w lokalnym strażackim życiu. W 1971 roku straż wzbogaciła się w fabrycznie nowy samochód Żuk, który był wyposażony w motopompę „Polonia PO 5” i armaturę pożarniczą. Nowy sprzęt znacznie poprawił zdolność bojową jednostki. Kolejnym wielkim wydarzeniem była uroczystość 50–lecia założenia organizacji, która odbyła się 19 maja 1985 roku. Z tej okazji został ufundowany pierwszy sztandar, a jednostka została odznaczona złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”. Lata transformacji ustrojowej były ciężkimi okresem dla naszej straży. Brak środków finansowych oraz kłopoty kadrowe odbiły się na działalności stowarzyszenia. W 1993 roku nastąpiła zmiana zarządu, nowym prezesem został druh Jan Szczepański, a naczelnikiem druh Stanisław Litwin. Stopniowo, dzięki działalności zarządu, który został wsparty pracą nowych druhów: Artura Ciury i Piotra Szczepańskiego, nastąpiło ożywienie w funkcjonowaniu OSP, a w jej szeregi zaczęła wstępować młodzież. Działania druhów i mieszkańców zostały nagrodzone w 1998 roku, wtedy to jednostka pozyskała średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym, GBA Star 244, który został przekazany decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie. Zdobycie pojazdu stało się impulsem do intensywnego rozwoju stowarzyszenia. 18 marca 2001 roku OSP Zabratówka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Od tej pory zastępy strażaków z Zabratówki często podejmują działania ratownicze na terenie powiatu, ponadto w tym czasie strażacy wielokrotnie brali udział w akcjach powodziowych na terenie województwa. W ciągu ostatnich dziesięciu lat organizacja pozyskała znaczną ilość potrzebnego sprzętu i wyposażenia. W 2008 roku ze środków samorządowych i własnych zakupiono lekki samochód GLM Gazela, a 2012 roku pozyskano średni samochód pożarniczy GBA Steyr. Pojazd ten został przekazany na podstawie rozkazu Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie. W chwili obecnej jednostka posiada 3 pojazdy bojowe (2 średnie, 1 lekki). W 2011 roku po wieloletniej i ofiarnej służbie z członkostwa w zarządzie zrezygnowali druhowie seniorzy: Jan Szczepański i Stanisław Litwin. Nowym prezesem OSP został Zenon Sroka, natomiast funkcję naczelnika objął Marek Czarnota. Ochotnicza Straż Pożarna w Zabratówce ma duże osiągnięcia w sporcie pożarniczym. W 2001 roku wznowiono działalność młodzieżowych drużyn pożarniczych. Drużyny te regularnie uczestniczą w różnych sportowych przedsięwzięciach, osiągając duże sukcesy w zawodach szczebla powiatowego (3 miejsce MDP chłopców w 2011 r., 3 miejsce MDP dziewcząt w 2008 r.). Również dorosłe drużyny męskie regularnie startują w zawodach z bardzo dobrymi wynikami, od 2005 roku są niepokonane na zawodach szczebla gminnego, a w 2008 i 2010 roku stanęły na podium zawodów szczebla powiatowego. Poza działalnością bojową, OSP w Zabratówce stara się również organizować strażackie życie kulturalne. Często organizowane są różne uroczystości strażackie (obchody patrona strażaków, jubileusze). OSP ściśle współpracuje ze szkołą organizując pogadanki i konkursy dla uczniów. Również bardzo dobrze układa się współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi z terenu gminy. Jednostka stara się brać udział w charytatywnych inicjatywach (np. akcja krwiodawstwa w Harcie). Ważnym dla stowarzyszenia wydarzeniem było opracowanie i wydanie w ubiegłym roku publikacji dotyczącej historii OSP, historii wsi i historii Koła Gospodyń Wiejskich. Przez cały okres działalności jednostka włączała się w lokalne życie Zabratówki, m.in. strażacy aktywnie finansowo i fizycznie pomagali przy budowie Domu Ludowego i szkoły podstawowej.

Na koniec warto podkreślić, że 80 lat historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabratówce, to 80 lat historii Zabratówki i jej mieszkańców, to 80 lat ciężkiej pracy i trudu włożonego w rozwój jednostki. To właśnie mieszkańcom Zabratówki zarówno członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i jej sympatykom należą się szczere podziękowania za to, że jednostka istnieje i wspaniale się rozwija.


Marek Czarnota


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 20 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART