zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2014 SPORT
SPORT

Sport i turystyka w latach 2011 - 2014
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik – lipiec 2014 r.
Sport i turystyka w latach 2011 - 2014

W ciągu kilku ostatnich lat na terenie gminy zrealizowano kilka istotnych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury sportowej i turystycznej.

Najważniejszą inwestycją tego okresu była budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku. W skład budowli wchodzi boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30 m x 48 m oraz ogrodzenie i ciąg komunikacyjny. Boisko jest nowoczesnym obiektem, który umożliwia mieszkańcom gminy uprawianie dyscyplin sportowych takich jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i tenis ziemny. Na realizację inwestycji Gmina Chmielnik wydała środki w wysokości 705 939,13 zł, z których 434 824,13 pochodziło z budżetu gminy, natomiast kwotę w wysokości 271 115 zł pozyskano z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Drugim przedsięwzięciem wzbogacającym infrastrukturę była modernizacja boiska sportowego w Chmielniku, zrealizowana w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”. Prace wykonane na tym obiekcie polegały na podwyższeniu walorów użytkowych, funkcjonalnych, estetycznych obiektu, a także na poprawie bezpieczeństwa na boisku sportowym. Zakres prac objął budowę ogrodzenia, wykonanie piłkochwytów oraz montaż trybuny stacjonarnej (100 miejsc siedzących). Wartość zadania wyniosła 63 703,59 złotych brutto, z czego 30 000,00 zł zostało pokrytych z dotacji Województwa Podkarpackiego.

Samorząd również nie zapominał o rozwoju infrastruktury turystycznej w naszej gminie. Przykładem tego typu aktywności była realizacja zadania: „Utworzenie sieci tras wraz z infrastrukturą w Gminie Chmielnik”. Efektem rzeczowym zadania było utworzenie pierwszego zaplecza turystycznego dla mieszkańców gminy i odwiedzających ją turystów. Dzięki projektowi powstała sieć oznakowanych tras rowerowych, przy których wybudowano obiekty infrastruktury okołoturystycznej – miejsca postojowe (zadaszona wiata, stojak na rowery, kosz na śmieci). Uzupełnieniem przedsięwzięcia było przygotowanie 2500 egzemplarzy folderów promocyjnych, z mapami tras rowerowych, opisem szlaków i innymi informacjami turystycznymi. Koszt całego zadania wyniósł 30 015,14 zł, z czego 19 522,04 zł pochodzi z dotacji uzyskanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Do rozwoju turystyki w naszej gminie wkład wnoszą również organizacje pozarządowe. Jedną z inicjatyw wartą wymienienia była realizacja projektu „Izba Tradycji – łączy pokolenia”. W Domu Ludowym w Woli Rafałowskiej utworzono Izbę Tradycji – miejsce, w którym można obejrzeć różne zabytkowe przedmioty i ekspozycję zdjęć związanych z historią wsi. Inicjatorem i realizatorem projektu było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi „Nasza Wola”. Koszty przedsięwzięcia zostały pokryte z budżetu gminy, dotacji programu „Działaj Lokalnie” i z środków własnych stowarzyszenia. Innym przykładem realizacji inicjatyw z tego zakresu jest działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Błędowa Tyczyńska "Razem", które m.in. propagowało turystykę rowerową w naszej gminie. Nie można zapominać o działalności gospodarstw agroturystycznych, których kilkanaście działa na naszym terenie.

Samorząd dba o rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. Oferta dla miłośników sportu jest cały czas poszerzana. W chwili obecnej na terenie gminy znajduje się trzy boiska sportowe ze sztuczna nawierzchnią, a czynione są starania by budować następne (Błędowa Tyczyńska). Również rozwój turystyki w naszym regionie w ostatnim czasie nabiera rozpędu, co wróży dobrze na przyszłość.

Marek Czarnota


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART