zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
RÓŻNE
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Podczas XXIV Sesję VI kadencji Rady Gminy Chmielnik w dniu 29 października 2012 r. podjęto następujące uchwały:

 1. UCHWAŁA NR XXIV/140/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Chmielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 2. UCHWAŁA NR XXIV/141/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
 3. UCHWAŁA NR XXIV/142/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik na lata 2012 – 2032.
 4. UCHWAŁA NR XXIV/143/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chmielnik.
 5. UCHWAŁA NR XXIV/144/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 6. UCHWAŁA NR XXIV/145/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/339/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Chmielnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 7. UCHWAŁA NR XXIV/146/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2012 r.
 8. UCHWAŁA NR XXIV/147/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Gminy w roku 2012 powstałego w wyniku wykonywania zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE i brakiem realizacji dochodów ze sprzedaży majątku Gminy.
 9. UCHWAŁA NR XXIV/148/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 10. UCHWAŁA NR XXIV/149/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chmielnik.
 11. UCHWAŁA NR XXIV/150/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART