zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2013 Wieść Gminna Nr 4/2013
Wieść Gminna Nr 4/2013

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Grudzień 2013 Nr 4/2013
Pierwsza strona

W NUMERZE:
URZĄD GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik str. 3
 • Scena widowiskowa we wsi Chmielnik str. 3
 • Inwestycje i remonty gminne str. 3
 • Inwestycje drogowe str. 4

OŚWIATA I KULTURA

 • Słabość do Fredry na koniec roku? str. 5
 • Wychowywać, ale jak? str. 5
 • Harcerskie działania w Trójce str. 6
 • Prawo autorskie. Czy to ważne? str. 7
 • Szkoła Podstawowa w Zabratówce imienia Orląt Lwowskich str. 8
 • Wspólne podsumowanie projektów „Zdrowe, piękne, radosne – w każdym wieku” oraz „Owocne wczoraj, aktywne jutro” w Zabratówce str. 9
 • Strefa Kultury Młodzieżowej str. 10
 • Wędrówka przez słówka, kształty, kolory i dźwięki str. 11
 • W finale Programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013" str. 12
 • Nasi najmłodsi czytelnicy str. 12
 • „Chcemy się rozwijać! – programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej” str. 13
 • Mikołaju, Mikołaju … str. 14
 • „Moje Boże Narodzenie” - praca na Gminny Konkurs Literacki str. 15
 • „Moje Boże Narodzenia” - praca na Gminny Konkurs Literacki str. 15
 • „Moje Boże Narodzenie” - praca na Gminny Konkurs Literacki str. 16
 • Moje Boże Narodzenie str. 16

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 • Międzygminne ćwiczenia taktyczno-bojowe „MALAWA 2013” str. 17
 • „Owocne wczoraj, aktywne jutro” str. 18

STOWARZYSZENIA

 • Niepełnosprawni notatka Gminna str. 19
 • Z naszych wspomnień str. 19
 • „Od kłóska do kiczki” str. 20
 • „Żywe izby pamięci i tradycji” str. 21
 • Realizacja projektu pt. „Razem na rowerze” str. 21

GOPS W CHMIELNIKU

 • Człowiek - najlepsza inwestycja str. 22
 • Projekt: „Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy – program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik” str. 22
 • Pomoc w formie zakupu posiłku dla dzieci w szkole str. 23
 • Świetlica Socjoterapeutyczna str. 23

OGŁOSZENIE

 • Studio Fryzur Joanna Fajger str. 24
Do pobrania:

Wieść Gminna Nr 4/2013

 

 

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 4/2013 Grudzień
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<WG_2013_4.pdfWG_2013_4.pdf (1,48 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Czwartek, 20 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART