zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2013 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik
Scena widowiskowa we wsi Chmielnik
Inwestycje i remonty gminne
Inwestycje drogowe
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXXV

  1. UCHWAŁA NR XXXV/223/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Wisłok”.
  2. UCHWAŁA NR XXXV/224/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
  3. UCHWAŁA NR XXXV/225/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. UCHWAŁA NR XXXV/226/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chmielnik.
  5. UCHWAŁA NR XXXV/227/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.
  6. UCHWAŁA NR XXXV/228/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Chmielnik.
  7. UCHWAŁA NR XXXV/229/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  8. UCHWAŁA NR XXXV/230/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.
  9. UCHWAŁA NR XXXV/231/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Chmielnik, a pozostałymi gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT.
  10. UCHWAŁA NR XXXV/232/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART