zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2020 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

WSPIERAJ SENIORA
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego
Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego
Gdzie można otrzymać pomoc
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 (MP z 2020 roku poz. 1031) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 wynosić będzie 1 971,00 zł.

OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA O ZMIANACH W STANIE FAKTYCZNYM

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba ubiegająca się oraz pobierająca świadczenia rodzinne zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

Niepoinformowanie o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (aktualnie 5,6% w stosunku rocznym).

Maria Sroka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 19 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART