zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

SESJE RADY GMINY CHMIELNIK
Inwestycje i remonty gminne
Szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę
Planowane inwestycje na drogach w 2009 roku
Zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych w 2009 roku
Inwestycje i remonty gminne

  1. W lutym 2009 r. został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn. „Czyszczenie stawu napowietrzanego z osadów ściekowych wraz z odwodnieniem na oczyszczalni ścieków Lemna w Chmielniku”. Wykonawcą usługi będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BROMAST” Marek Stiller, 63-041 Chocicza, ul. E. Orzeszkowej 2. Łączny koszt za wykonanie usługi wynosi 290 791,47 zł. Planowany termin zakończenia prac ustalony został na 30.06.2009 r.
  2. Trwają prace związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego i stacji uzdatniania wody dla Szkoły Podstawowej w Błędowej Tyczyńskiej. Wykonawcą robót jest firma HYDRO – DOMAR Daniel Domaradzki, Kielanówka 248, 35-106 Rzeszów. Łączny koszt za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 42 649,98 zł. Planowany termin zakończenia prac ustalony został na 31.03.2009 r.
  3. W marcu 2009 r. został ogłoszony przetarg na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i zasilaniem elektroenergetycznym w miejscowości Zabratówka – Skalnica – etap I”. W ramach zadania zostanie wykonane 273 mb kolektora sanitarnego fi 200mm oraz 36 mb przykanalików fi 160 mm. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 30.06.2009 r.

Andrzej Ostrowskipoprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART