zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SPORT
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2011 STOWARZYSZENIE
KARTKA Z KALENDARZA

Pogodnych, zdrowych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy oraz wszelkiej pomyślności
życzy Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola


STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM GMINY CHMIELNIK zostało powołane do życia w dniu 28 sierpnia 2000 r., kiedy to Sąd Rejonowy w Rzeszowie wpisał je do rejestru stowarzyszeń.

Realizacją zadań stowarzyszenia zajmował się zarząd w składzie:

  • przewodniczący pan Ryszard Rdzanek,
  • sekretarz pan Jan Kłosowski,
  • skarbnik pani Antonina Czarnota,
  • członkowie: pan Stanisław Zimirowicz,
  • pan Adam Szela, pani Ewa Wójcik.

Pracowano w oparciu o zatwierdzony we wrześniu 2000 r. plan pracy.

Do podstawowych zadań w wymienionym planie należą:

  • Integracja środowiska osób niepełnosprawnych z dziećmi i osobami sprawnymi,
  • Poszukiwanie sponsorów,
  • Organizacja imprez kulturalnych,
  • Organizacja zajęć w ramach szkółki sobotniej,
  • Pozyskiwanie aktywu na rzecz wolontariatu.

Chmielnickie stowarzyszenie dzięki oficjalnej akceptacji Urzędu Gminy Chmielnik zostało zlokalizowane w Szkole Podstawowej nr 3. Natychmiast po powstaniu stowarzyszenia w jego działalność z pełnym poświęceniem włączyli się nauczyciele i dyrektor szkoły pan Jan Kłosowski.

Stowarzyszenie swoją opieką obejmuje dzieci specjalnej troski i pochyla się nad niepełnosprawnością w szerokim znaczeniu – opiekuje się także dziećmi przewlekle chorymi (np. na cukrzycę typu I). Są tu dzieci z nowotworami, porażeniem mózgowym, zespołem Dawna, poważnymi wadami układu kostnego, oddechowego. Do stowarzyszenia trafiło ok. 35 niepełnosprawnych najmłodszych mieszkańców naszych okolic. To wiele mniej niż mieszka ich w gminie. Przewodniczący stowarzyszenia, lekarz Ryszard Rdzanek, nazywa inicjatywę pracy z dziećmi specjalnej troski ,,odruchem serca na biedę innych”. Liczy się tylko dobra wola, chęć pomagania dzieciom – mówi w wywiadzie dla Nowin z 2000 r. To człowiek, który chorym dzieciom poświęca część swojego życia i cieszy się tym, co robi. Zainspirowała go działalność Matki Teresy z Kalkuty i Janusza Korczaka, największego przyjaciela dzieci. Janusz Korczak w 1942 roku zostaje zamknięty w getcie z wychowankami Domu Sierot. Odrzuca propozycję ocalenia i w tym samym roku zostaje wywieziony wraz z dziećmi do obozu zagłady w Treblince.

Już od początku powstania stowarzyszenia udało się rozwinąć zróżnicowaną działalność. W październiku 2000 r. w Hyżnem, w spotkaniu integracyjnym mającym na celu integrację środowisk osób niepełnosprawnych kilku gmin, uczestniczyły również nasze dzieci. I tak Maciek Szela, Katarzyna Kuźniar, Krzysztof Kmiotek, Dorota Ziaja – prezentowały swoje umiejętności wokalne. W konkursie plastycznym uczestniczył Paweł Wójcik. W tym samym roku w teatrze Maska z udziałem piosenkarki Eleni zorganizowano konkurs piosenki dla dzieci niepełnosprawnych, w którym laureatem został Maciek Szela. Podczas spotkania mikołajkowego dla podopiecznych stowarzyszenia znalazły się specjalne upominki, zorganizowano również występ iluzjonisty.

W porozumieniu ze Związkiem Osób Sprawnych Inaczej w Trzebownisku przekazano paczki dla 50 osób niepełnosprawnych i potrzebujących z gminy Chmielnik.

Siedziba stowarzyszenia w ,,trójce” została bardzo dobrze wyposażona, m.in. w sprzęt audio-wideo. Spółka telefoniczna w Chmielniku jako upominek dla dzieci podarowała połączenie internetowe. Firma prowadzona przez pana Zygmunta Kotarba ,,Hydrolkop” przekazała kompletne wyposażenie potrzebne do urządzenia kuchni w pomieszczeniach stowarzyszenia. Lekarz ortopeda przeprowadził nieodpłatne badania dzieci niepełnosprawne ruchowo.

Przystąpienie stowarzyszenia do Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego było jednym z czynników akcji pozyskiwania wolontariuszy. Do ,,Szkoły Liderów’’ zakwalifikowano trzech młodych ludzi z naszej gminy: Katarzynę Gryndys, Adama Ziobro, Pawła Ożoga, którzy przeszli przygotowanie w zakresie udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym. Ze Związkiem Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego zorganizowana została ,,szkółka sobotnia” dla dzieci niepełnosprawnych, odbywająca się w każdą drugą sobotę miesiąca.

Od samego początku istnienia stowarzyszenia ogromnym zaangażowaniem na rzecz niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym wykazał się ówczesny dyrektor szkoły, pan Jan Kłosowski. Osobiste zaangażowanie pana Jana w działalność stowarzyszenia przyczyniło się w sposób jednoznaczny do zacieśnienia i rozwijania kontaktów międzyludzkich na płaszczyźnie ludzi dorosłych i dzieci. Systematycznie uczestniczył w zajęciach integracyjnych programu ,,Szkółka sobotnia” i wielu innych (np. spotkanie ze Św. Mikołajem, spotkanie opłatkowe, ,,Dzień Jedności” dla Gminy Chmielnik) z osobami niepełnosprawnymi. To dzięki jego staraniom zostały zorganizowane zajęcia z hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych. On również uruchomił w szkole świetlicę, którą udostępnił stowarzyszeniu na prowadzenie działalności. Wykorzystując autorytet pana Jana Kłosowskiego w środowisku, udało się stworzyć właściwy klimat wokół stowarzyszenia. W integrację z osobami niepełnosprawnymi zachęcani są uczniowie szkoły, którzy wspólnie z nauczycielami przygotowują programy artystyczne i biorą udział w pracy na rzecz podopiecznych stowarzyszenia.

Taki był początek działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik. Zapowiada się bardzo obiecująco, wszyscy mamy nadzieję, że osoby specjalnej troski będą mogły doświadczyć wiele życzliwości od ludzi dobrej woli. Kolejne lata pracy stowarzyszenia opiszę w następnym wydaniu ,,Wieści Gminnych”

Zofia Puterla


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART