zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SPORT
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2011 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Podczas V i VI sesji VI kadencji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

 

SESJA V

 1. UCHWAŁA NR V/20/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 lutego 2011 w sprawie budżetu Gminy Chmielnik na 2011 r.
 2. UCHWAŁA NR V/21/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2017.
 3. UCHWAŁA NR V/22/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 lutego 2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chmielnik na 2011 rok.
 4. UCHWAŁA NR V/23/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 lutego 2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielnik na 2011 rok.
 5. UCHWAŁA NR V/24/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 lutego 2011 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Chmielnik do Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
 6. UCHWAŁA NR V/25/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 lutego 2011 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Chmielnik w Związku Komunalnym „WISŁOK”.
 7. UCHWAŁA NR V/26/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 lutego 2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich czterech sołectw Gminy Chmielnik oraz wyznaczenia radnych do przeprowadzenia Zebrań Wiejskich Wyborczych.

SESJA VI

 1. UCHWAŁA NR VI/27/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielnik.
 2. UCHWAŁA NR VI/28/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2010 terenu położonego w miejscowościach Wola Rafałowska i Chmielnik.
 3. UCHWAŁA NR VI/29/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 4. UCHWAŁA NR VI/30/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2011 rok.
 5. UCHWAŁA NR VI/31/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie w sprawie zmiany uchwały NR XXII/139/2005 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Chmielnik liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 6. UCHWAŁA NR VI/32/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie najmu nieruchomości.
 7. UCHWAŁA NR VI/33/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie powierzenia przez Gminę Chmielnik, Gminie Tyczyn zadania publicznego- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik.
 8. UCHWAŁA NR VI/34/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chmielnik.
 9. UCHWAŁA NR VI/35/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia trybu
  i sposobu powoływania o odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chmielnik oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
 10. UCHWAŁA NR VI/36/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola
  i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Chmielnik.
 11. UCHWAŁA NR VI/37/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2007 Rady Gminy Chmielnik z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy z późniejszymi zmianami przyjętymi uchwałą Nr III/15/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 grudnia 2010 roku.
 12. Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 20 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART