zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1-2-3/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
012345

Wieść Gminna 1-2-3/2020 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik VIII kadencji w dniu 28 lipca 2020 r. podjęto następujące uchwały:

SESJA NR XIII

  1. UCHWAŁA NR XIII/114/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Chmielnik za rok 2019.
  2. UCHWAŁA NR XIII/115/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019.
  3. UCHWAŁA NR XIII/116/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2019.
  4. UCHWAŁA NR XIII/117/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego w 2020 roku.
  5. UCHWAŁA NR XIII/118/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Chmielnik dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chmielnik.
  6. UCHWAŁA NR XIII/119/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2020 rok.
  7. UCHWAŁA NR XIII/120/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2029.
  8. UCHWAŁA NR XIII/121/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chmielnik, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
  9. UCHWAŁA NR XIII/122/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chmielnik.
  10. UCHWAŁA NR XIII/123/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chmielnik na rok szkolny 2020/2021.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART