zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 2/2008
Blisko boisko
Rajd pieszy "Szlakiem Wolańskich Przysiółków"
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
Z ŻYCIA OSP
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe

W kwietniu bieżącego roku wyłoniono wykonawców najważniejszych przedsięwzięć drogowych w naszej gminie:

  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108269 R klasy D Błędowa Tyczyńska – Zawodzie odcinek od km 0+000 do 2+040 wraz z łącznikiem o długości 115 m w miejscowości Błędowa Tyczyńska”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa. Wartość zamówienia wynosi 553 713,59 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108261 R Wola Rafałowska – Tomaszówka klasy D odcinek od km 1+657 do 1+954 w Woli Rafałowskiej”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk. Wartość zamówienia wynosi 160 571,83 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108255 R Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik klasy D odcinek od km 0+000 do 0+530 „Księże Budy” w Chmielniku” – I etap. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk. Wartość zamówienia wynosi 159 918,81 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Błędowa Tyczyńska – Krzywa k. Ośrodka Zdrowia w Błędowej Tyczyńskiej – III etap” (odcinek o długości 200m). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk. Wartość zamówienia wynosi 47 999,72 zł (brutto).

Zakres prac na w/w drogach ma obejmować: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie poboczy gruntowych oraz wymiana istniejących przepustów. Realizacja dwóch ostatnich zadań jest współfinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie. W najbliższych tygodniach planuje się wkroczenie firm na teren budowy dróg. Termin wykonania inwestycji został ustalony na wrzesień bieżącego roku.

W miesiącach maju i czerwcu rozdysponowano miedzy poszczególne sołectwa 360 ton kruszywa przeprowadzając cząstkowe naprawy dróg żwirowych. W ostatnich tygodniach przystąpiono również do prac ziemnych na drogach gminnych (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, itp.). Prace z wykorzystaniem koparki będą kontynuowane w najbliższym czasie.

W czerwcu odebrano zmodernizowaną drogę gruntową nr 3314 w Chmielniku (Zawodzie – Jarząbki). Prace zostały przeprowadzone na odcinku 500 mb i objęły wykonanie podbudowy z łupka kamiennego wraz z jego zaklinowaniem mieszanką kamienną. Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W tym samym czasie naprawiono przełomy na drodze Borówki – Bzezówka (odcinek ok. 100 mb) i drodze nr 15 w Chmielniku tzw. „Wielkopolska” (odcinek ok. 200 mb). W chwili obecnej prowadzone są prace przy naprawie przełomów na drodze nr 1 0 8259 R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska (odcinek tzw. Kozia Góra i Wola Rafałowska – rondo). Prace będą prowadzone na odcinkach o łącznej długości 400 mb i będą obejmowały: mechaniczne ścięcie poboczy, pogłębienie rowów oraz wykonanie podbudowy z łupka kamiennego wraz z jego zaklinowaniem mieszanką kamienną. Z uwagi na znaczne zniszczenia dróg spowodowane warunkami atmosferycznymi wykonano nieplanowane wcześniej odcinkowe naprawy następujących dróg: Chmielnik „Niedybrze”, Chmielnik „Rzym”, Chmielnik – Pańskie i Zabratówka – Handzlówka. Prace obejmowały: mechaniczne wyrównanie korony wraz z wbudowaniem kruszywa i wymianę zniszczonych przepustów. W ramach bieżącego utrzymania wykoszono pobocza najważniejszych dróg gminnych.

W okresie wakacyjnym planuje się rozpoczęcie procedury zmierzającej do przebudowy drogi Chmielnik – Zawodzie i drogi dojazdowej do boiska sportowego w Chmielniku (łącznie z wykonaniem mini – parkingu przy placu zabaw). Przewiduje się również  wykonanie cząstkowych remontów najbardziej zniszczonych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz wymianę drewnianej nawierzchni dwóch mostów (Chmielnik – Zawodzie). Pomimo ograniczonych finansowych możliwości nadal będą prowadzone bieżące naprawy na drogach gminnych obejmujące odbudowę zniszczonej nawierzchni i wymianę uszkodzonych przepustów.

W kwietniu zawarto porozumienie miedzy Gminą Chmielnik i Starostwem Powiatowym w Rzeszowie w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia – przebudowy odcinka drogi powiatowej relacji Chmielnik – Wola Rafałowska (tzw. „Czarna”).


Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART