zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KRONIKA SPORTOWA
012345

Wieść Gminna 2/2009 GOPS W CHMIELNIKU
Czas na aktywność w gminie Chmielnik

 

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chmielniku

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku realizuje projekt systemowy pn: „Czas na aktywność w gminie Chmielnik”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

W ramach tego projektu podnoszone będą kwalifikacje 15 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

W dniach od 15-19.06. 2009 roku oraz w dniach od
6-8.07.2009 roku Uczestnicy Projektu wzięli udział w szkoleniu „trening kompetencji i umiejętności społecznych”. Szkolenie dostarczyło im wiedzę w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i w pracy oraz w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.

W dniu 14.07.2009 roku rozpoczęło się drugie szkolenie w ramach projektu pn.: „Grupa wsparcia”, które obejmuje cykl 6 warsztatów szkoleniowych. W ramach tych warsztatów podtrzymywane będą umiejętności i wiedza wypracowana w toku „treningu kompetencji i umiejętności społecznych”.

Ponadto od miesiąca września 2009 roku rozpoczną się szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji lub zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

 

Alicja Kręcidło


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART