zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KRONIKA SPORTOWA
012345

Wieść Gminna 2/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJESESJE RADY GMINY CHMIELNIK
Inwestycje drogowe
Burze i ich skutki
SESJE RADY GMINY CHMIELNIK

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

 

SESJA XXX

 1. UCHWAŁA NR XXX/229/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wstrzymania realizacji inwestycji  pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz obiektami technologicznymi: pompowni wody sieciowej, przyłącza energii elektrycznej i zbiorników wyrównawczych dla części wsi Chmielnik – etap III.
 2. UCHWAŁA NR XXX/230/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Chmielnik na lata 2009-2011.
 3. UCHWAŁA NR XXX/231/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/2009 z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.
 4. UCHWAŁA NR XXX/232/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.
 5. UCHWAŁA NR XXX/233/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik.
 6. UCHWAŁA NR XXX/234/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy Chmielnik.
 7. UCHWAŁA NR XXX/235/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego „Wisłok”.
 8. UCHWAŁA NR XXX/236/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Związku Komunalnego „WISŁOK”.
 9. UCHWAŁA NR XXX/237/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z tereniu Gminy Chmielnik za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym.
 10. UCHWAŁA NR XXX/238/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem lokalu.
 11. UCHWAŁA NR XXX/239/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.
 12. UCHWAŁA NR XXX/240/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego.
 13. UCHWAŁA NR XXX/241/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 14. UCHWAŁA NR XXX/242/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zawarcia Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu służbowego oznakowanego samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Tyczynie.

oraz

APEL Nr XXX/3/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany przepisów prawnych określających zasady szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziką zwierzynę leśną.

 

SESJA XXXI

 

 1. UCHWAŁA NR XXXI/243/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chmielnik na lata 2008 -2015.
 2. UCHWAŁA NR XXXI/244/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/51/2007 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia na terenie gminy Chmielnik dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
 3. UCHWAŁA NR XXXI/245/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne → uchwały.


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART