zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 2/2011 Wieść Gminna Nr 2/2011
Wieść Gminna Nr 2/2011

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Lipiec 2011 Nr 2/2011
Pierwsza strona
 
W NUMERZE:
URZĄD GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Inwestycje drogowe str. 2
 • Informacja dotycząca pojemników na segregację odpadów str. 3
 • Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych str. 3
 • Utrzymanie czystości i porządku w lasach str. 3

OŚWIATA I KULTURA

 • Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chmielnik str. 4
 • Informacje dla rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 będą uczęszczać do klas I-III szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych str. 5
 • Język niemiecki? Dlaczego nie? str. 6
 • Uczeń z Chmielnika w Sejmie RP str. 6
 • II Przegląd Piosenki i Poezji Niemieckojęzycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku str. 8
 • XIV Festyn Rodzinny str. 9
 • Dzień jedności str. 9
 • Najlepsi w trójce str. 10
 • Działam, tworzę - więc się rozwijam str. 10
 • „Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić” str. 11
 • „From the page, to the stage” str. 11
 • Tęczowe Przedszkole str. 12
 • Podaruj zabawkę do Biblioteki str. 14
 • Foto relacja z wydarzeń i zajęci w bibliotekach str. 14

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 • Strażackie uroczystości Św. Floriana str. 16
 • Wyróżnienie strażaków str. 16
 • VI Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF str. 17

GOPS W CHMIELNIKU

 • Człowiek – najlepsza inwestycja str. 18
 • Informacja str. 18
 • Pomoc w formie zakupu posiłku dla dzieci str. 19
 • Świetlica Socjoterapeutyczna str. 19

SPORT

 • Turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik str. 19
Do pobrania:

Wieść Gminna Nr 2/2011

 

 

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 2/2011 Lipiec

W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<Wieść Gminna Nr 2/2011wg_2011_2.pdf (2,10 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Piątek, 2 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART