zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2019 Wieść Gminna Nr 2/2019
Wieść Gminna Nr 2/2019

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Lipiec 2019 Nr 2/2019
Pierwsza strona

 Święto Gminy Chmielnik

W NUMERZE:
URZĄD GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik – lipiec 2019 r. str. 3
 • GALICJA CUP 2019 Turniej piłki nożnej dla młodzieży szkolnej str. 3
 • Informacja dotycząca wybranych na nową kadencję sołtysów oraz rad sołeckich poszczególnych wsi str. 4
 • Obowiązek koszenia traw i niszczenia chwastów str. 4
 • Obowiązki w zakresie nieczystości ciekłych str. 4
 • DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi str. 5
 • Realizacja inwestycji i remontów gminnych w 2019 r. str. 6
 • Ogłoszenie str. 7
 • Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik str. 7

OŚWIATA I KULTURA

 • Mirror, mirror, on the wall whose English is the best of all? str. 8
 • Wielkie skarpetkowanie str. 8
 • Spotkanie z Agnieszką Tyszką - relacja str. 9
 • Wielkanocne spotkania str. 10
 • Projekt „Obieżyświat” podbija Śląsk str. 10
 • Abecadło Plastyka str. 12
 • O premierze przedstawienia „Igraszki z diabłem” słów kilka… str. 12
 • Z wycieczkowego szlaku do Lwowa str. 13
 • Żegnaj szkoło, czyli najtrudniejsze są chwile pożegnań… str. 14
 • Najbardziej polskie z ukraińskich miast str. 15
 • Zasady korzystania ze świetlicy w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku str. 15

GOPS CHMIELNIK

 • Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia na nowy okres str. 16
 • Informacja o wysokości kryteriów uprawniających do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego str. 16
 • Informacja na temat świadczenia „Dobry start” (300 zł dla ucznia) str. 17
 • Informacja na temat programu "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r. str. 17
 • Asystent rodziny str. 18
 • Pomoc społeczna informacja str. 19
 • Dziecko jako ofiara przemocy str. 19

STOWARZYSZENIE

 • Cóż jeszcze ciekawego w SPON Gminy Chmielnik ? str. 20

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 • Świetlica OSP Zabratówka str. 21
 • X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych str. 21
 • Majowe działania strażaków str. 22
Do pobrania:

 Wieść Gminna Nr 2/2019

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 2/2019 Lipiec
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<WG_2019_2.pdf (1,4 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


 

Pliki do pobrania:
  Wieść Gminna Nr 2/2019

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART