zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2008
Dzień Edukacji Narodowej
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2008 OCHRONA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Skutki palenia odpadów w domowych piecach oraz związane z tym zagrożenia dla środowiska i naszego zdrowia
W jaki sposób możesz zmniejszyć produkcję śmieci ?
Skutki palenia odpadów w domowych piecach oraz związane z tym zagrożenia dla środowiska i naszego zdrowia

Spalanie odpadów w gospodarstwach domowych staje się coraz poważniejszym problemem nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla nas samych.

Toksyczne substancje z dymów kominowych powodują u ludzi i zwierząt wiele groźnych chorób, mogących prowadzić nawet do śmierci. Jest to też działanie na szkodę środowiska, ponieważ poprzez spalanie plastikowych odpadów zwiększa się zanieczyszczenie powietrza substancjami szkodliwymi, pyłami. Emisja CO2 i innych gazów cieplarnianych (NO2, SO2 itp.) przyczynia się do powiększenia dziury ozonowej, powstania efektu cieplarnianego, czy zwiększenia ilości kwaśnych deszczy, które niszczą uprawy i glebę na dużych obszarach użytkowanych rolniczo oraz zanieczyszczają wodę. Palenie różnych śmieci  powoduje zwiększone osadzanie w przewodach kominowych sadzy, która może się zapalić lub doprowadzić do niedrożności przewodów, niedopalenia się materiałów opałowych i powstawania śmiertelnie niebezpiecznego czadu, czyli tlenku węgla !

Emisja zanieczyszczeń z palenisk domowych, czyli tzw. emisja niska jest spowodowana przez małe kotłownie i gospodarstwa domowe. W przypadku tego rodzaju emisji następuje lokalny wzrost stężenia zanieczyszczeń, ponieważ nie rozchodzą się one na większe odległości i nie mogą być rozpraszane przez wiatr. Sytuacja najgorsza jest w okresie jesieni i zimy, ponieważ rozpoczyna się sezon grzewczy, a duża wilgotność powietrza i niska temperatura nie sprzyjają rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń, przez co następuje kulminacja zanieczyszczeń na obszarach zamieszkanych.

W wyniku palenia tworzyw sztucznych do atmosfery uwalniane są m. in. tlenek węgla i dwutlenek węgla. Tlenek węgla jest niebezpieczny nawet w niskich stężeniach. Powoduje on niedotlenienie tkanek, utratę koordynacji ruchu, a nawet śmierć. Dwutlenek węgla przyczynia się do zaburzeń oddychania i większa wentylację płuc, przez co stwarza większe ryzyko zatrucia innymi związkami. Uwalniane są też tlenki azotu i tlenki siarki. Wśród tlenków azotu największe niebezpieczeństwo stanowi dwutlenek azotu, który podrażnia drogi oddechowe i oczy, osłabia system immunologiczny, a także wywołuje alergie. Dwutlenek siarki oddziaływuje na drogi oddechowe – wpływa na skurcze i obrzęki krtani oraz może się odkładać w mózgu, oskrzelach i węzłach chłonnych. Innymi zanieczyszczeniami uwalnianymi przez paleniska domowe są cyjanowodór, chlorowodór, fluorowodór oraz fosforowodór. Niebezpieczne są także w trakcie spalania lotne węglowodory i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), są one rakotwórcze. Oprócz tego lotne węglowodory powodują astmę i alergię, wywołują stany depresyjne i bóle głowy oraz podrażniają błony śluzowe gardła i oczy. Bardzo niebezpieczną grupą zanieczyszczeń są silnie trujące dioksyny i furany ! Cechą charakterystyczną dioksyn jest to, że mogą kumulować się one w organizmie, mają silne działanie kancerogenne (rakotwórcze) i mutagenne, także zmieniają strukturę kodu genetycznego. Duże zagrożenie niesie ze sobą kontakt z metalami ciężkimi, które wywołują nowotwory, kumulują się w nerkach, szpiku kostnym i śledzionie oraz wywołują choroby nerek i wątroby. Działają też szkodliwie na układ  nerwowy i immunologiczny.

Metoda „utylizacji” śmieci poprzez ich spalanie na naszym podwórku (zabroniona – ustawą o odpadach), to zagrożenie dla zdrowia nas wszystkich. Doraźne „oszczędności” poczynione na wywozie śmieci na pewno nie pokryją wydatków na leczenie, gdyż powstające w trakcie spalania substancje przyczyniają się do zwiększenia zachorowalności m. in: na nowotwory oraz  powodują uszkodzenia i zmiany kodu genetycznego osób oddychających zadymionym powietrzem. 


Agata Bolanowska


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 18 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART