zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2008
Dzień Edukacji Narodowej
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Trwają prace związane z remontem budynku Urzędu Gminy Chmielnik
Inwestycje drogowe
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik w miesiącu sierpniu 2008 roku podjęto następujące uchwały:

SESJA NR XX 

 1. UCHWAŁA  NR XX/152/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 5 sierpnia 2008 roku 
  w
  sprawie zamiaru utworzenia Związku Komunalnego, którego celem jest rozwiązywanie problemu transportu publicznego. 
 2. UCHWAŁA  NR XX/153/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 5 sierpnia 2008 roku
  w sprawie uchwalenia I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielnik.
 3. UCHWAŁA  NR XX/154/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 5 sierpnia 2008 roku
  w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy Chmielnik.
 4. UCHWAŁA  NR XX/155/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 5 sierpnia 2008 roku
  w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2008 r.
 5. UCHWAŁA  NR XX/156/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 5 sierpnia 2008 roku
  w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rafałowska - Michałki”.
 6. UCHWAŁA  NR XX/157/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 5 sierpnia 2008 roku
  w sprawie zawarcia Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komisariatu Policji w Tyczynie Rewir Dzielnicowych w Chmielniku.

SESJA NR XXI

 1. UCHWAŁA  NR XXI/158/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 sierpnia 2008 roku
  w
  sprawie utworzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” oraz przyjęcia Statutu Związku. 
 2. UCHWAŁA  NR XXI/159/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Chmielnik do Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”. 
 3. UCHWAŁA  NR XXI/160/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia poprzez likwidację oddziału neurologii i rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
 4. UCHWAŁA  NR XXI/161/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/144/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Powiatu Rzeszowskiego.
 5. UCHWAŁA  NR XXI/162/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2008 rok.
 6. UCHWAŁA  NR XXI/163/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 sierpnia 2008 roku 
  w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku przyjętego uchwałą nr XVI/99/2004 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku z późn. zmian.

SESJA NR XXII

 1. UCHWAŁA  NR XXII/164/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2008 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokali i zniesienie współwłasności nieruchomości.
 2. UCHWAŁA  NR XXII/165/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2008 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału we współwłasności nieruchomości.
 3. UCHWAŁA  NR XXII/166/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2008 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Bankowi Spółdzielczemu w Tyczynie  lokalu użytkowego. 
 4. UCHWAŁA  NR XXII/167/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2008 roku
  w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2008 rok.

Pełna treść uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale Prawo lokalne – Uchwały.


 

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 2 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART