zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
WYBORY 2011
GOPS W CHMIELNIKU
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 3/2011 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Akcja krwiodawstwa w Harcie
Ćwiczenia taktyczno-bojowe JOT OSP gminy Chmielnik "ZABRATÓWKA - MARKÓWKI 2011"
OSP w Chmielniku odebrała zmodernizowany samochód ratowniczo-gaśniczy
Ćwiczenia taktyczno-bojowe JOT OSP gminy Chmielnik "ZABRATÓWKA - MARKÓWKI 2011"

Ochotnicze Straże Pożarne są społecznymi organizacjami, których głównym celem działania jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. „Zbrojnym ramieniem” OSP są Jednostki Operacyjno – Techniczne (JOT), które bezpośrednio biorą udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Osoby wyznaczone do działania w strukturach JOT muszą posiadać odpowiedni wiek (18-65 lat), posiadać aktualne badania lekarskie, jak również posiadać ukończone przeszkolenie pożarnicze – odpowiednie do zajmowanej funkcji. Trudne zadania postawione przed strażakami ochotnikami wymagają ciągłego doszkalania i podnoszenia swoich kwalifikacji. Niezbędna jest właściwa koordynacja i wzajemna współpraca wszystkich służb ratowniczych i różnych podmiotów z nimi współdziałających podczas likwidacji skutków powstałych zdarzeń i klęsk żywiołowych.


Praktycznym sprawdzianem wyszkolenia ratowników oraz współdziałania jednostek straży pożarnych były zorganizowanie na terenie miejscowości Zabratówka w dniu 25 września 2011 roku ćwiczeń taktyczno – bojowych JOT OSP gminy Chmielnik. Organizatorem ćwiczeń był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chmielniku. W manewrach udział wzięło 10 zastępów z jednostek OSP w Błędowej Tyczyńskiej - Wsi, Błędowej Tyczyńskiej – Krzywej (2 zastępy), Borówkach, Chmielniku, Woli Rafałowskiej (2 zastępy), Tarnawce i Zabratówce (2 zastępy). Ćwiczeniami kierowali druhowie Marek Czarnota, Jan Kucaj i Bogdan Krużel. Głównymi założeniami manewrów było doskonalenie umiejętności strażaków w posługiwaniu się sprzętem ratowniczym i pożarniczym, doskonalenie współdziałania Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z terenu gminy Chmielnik podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz posługiwania się środkami łączności.

Scenariusz ćwiczeń został podzielony na dwie części. Epizod I zakładał powstanie pożaru w wyniku wypalania pozostałości roślinnych. Ogień szybko rozprzestrzenił się obejmując zarośla i pobliski las. Silne podmuchy wiatru przeniosły ogień na zabudowania gospodarcze (stodoła, obora) znajdujące się w sąsiedztwie lasu. Sytuację dodatkowo skomplikował fakt iż, w stodole został poszkodowany i uwieziony właściciel gospodarstwa. Do opisanych zdarzeń zostały zadysponowane zastępy z terenu gminy oraz OSP Tarnawka, której teren działania graniczy z powstałym zagrożeniem. Zadaniem pierwszych przybyłych jednostek było ewakuowanie osoby poszkodowanej ze strefy zagrożenia oraz udzielenie pierwszej pomocy medycznej. Pozostałe zastępy podjęły działania gaśnicze oraz przygotowały i uruchomiły stanowiska wodne i linie zasilające. Epizod II symulował wypadek drogowy powstały w wyniku uderzenia samochodem w powalone drzewo. W kolizji ucierpiał kierowca samochodu. Do zdarzenia skierowane zostały dwa zastępy z OSP Chmielniki i OSP w Woli Rafałowskiej. Po dojeździe na miejsce akcji strażacy zabezpieczyli miejsca zdarzenia, udzielili pomocy osobie poszkodowanej oraz usunęli z jezdni powalone drzewo i wrak samochodu.

Działania zakończyły się zbiórką zastępów obok Domu Strażaka w Zabratówce. W jej trakcie podsumowano przeprowadzone manewry. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednostki biorące udział w akcji sprawnie wywiązywały się z postawionych zadań, a akcja ratownicza została przeprowadzona w profesjonalny sposób. Manewry udowodniły, że jednostki z terenu naszej gminy są gotowe do podjęcia działań, które wymagają współdziałania wielu zastępów w czasie akcji gaśniczych i ratowniczych.

Po zamknięciu ćwiczeń organizatorzy zaprosili wszystkich przybyłych na skromny poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich działające przy OSP w Zabratówce.

Ćwiczenia obserwowali zaproszeni goście: Wójt Gminy Chmielnik p. Krzysztof Grad, Przewodniczący Rady Gminy w Chmielniku P. Antoni Dzierżak, Inspektor UG ds. ochrony p. pożarowej P. Józef Nawojski oraz przedstawiciele rady gminnej i rad sołeckich.


Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART