zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 3/2012 OŚWIATA I KULTURA
Idziemy po sukces

Od września 2012 r. do czerwca 2013 r. w pięciu Szkołach Podstawowych Gminy Chmielnik będzie realizowany Projekt systemowy w ramach Projektu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania 9.1;Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wsparciem będzie objętych około 100 dzieci z klas I – III. Budżet projektu ogółem wynosi: 149 678,80 zł. Wsparcie finansowe dla poszczególnych placówek oświatowych naszej gminy przedstawia się następująco: SP nr 1 – 29 700,00 zł; SP nr 2 – 29 998,90 zł; SP nr 3 – 29 998,90 zł; SP Wola Rafałowska – 29 987,00 zł; SP Zabratówka – 29 994,00 zł. Wsparcie obejmuje prowadzenie zajęć dodatkowych (zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudności matematyczne, rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna), zakup profesjonalnych pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego sprzętu elektronicznego oraz doposażenie szkół w meble. Celem głównym Projektu jest indywidualizacja nauczania dzieci klas I – III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych z terenu Gminy Chmielnik. Celami szczegółowymi Projektu jest między innymi:

  1. Zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych wśród dzieci klas I – III pięciu szkół podstawowych gminy Chmielnik w okresie do końca realizacji projektu.
  2. Wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych z klas I – III pięciu szkół podstawowych gminy Chmielnik w okresie do końca realizacji projektu.
  3. Stworzenie warunków w 5 szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne, w okresie realizacji projektu.

Zgodnie z procedurami zamówień publicznych przeprowadzono postępowania przetargowe na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego, mebli oraz usług edukacyjnych. W wyniku w/w postępowań wyłoniono wykonawców: Firma REMI z Warszawy dostarczy pomoce dydaktyczne; Firma Akademia Edukacji Platon z Rzeszowa zapewni usługi edukacyjne na prowadzenie zajęć, Firma FARTA z Rzeszowa dostarczy do szkół meble oraz Sklep Komputerowy „Ameryka” dostarczy sprzęt elektroniczny (laptopy i projektory). Projekt realizowany jest przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku, Koordynatorem projektu jest Pani Halina Drążek. Beneficjentem Projektu jest Gmina Chmielnik.

Halina Drążek


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART