zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2014 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
 

80 lat historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabratówce
Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabratówce
Międzygminne ćwiczenia strażaków "BŁĘDOWA TYCZYŃSKA 2014"
Turniej siatkarski drużyn OSP z terenu gmin Tyczyn i Chmielnik
Międzygminne ćwiczenia strażaków "BŁĘDOWA TYCZYŃSKA 2014"

Ochotnicze Straże Pożarne są społecznymi organizacjami, których głównym celem działania jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. „Zbrojnym ramieniem” OSP są Jednostki Operacyjno – Techniczne (JOT), które bezpośrednio biorą udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Każdy z członków JOT-ów poszczególnych jednostek jest odpowiednio przeszkolony. Jednak współczesne realia otaczającego nas świata niosą ze sobą różne nowe zagrożenia. Strażak ochotnik, by być dobrze przygotowany do działań ratowniczych, musi cały czas doskonalić swoje umiejętności. Jedną z form podnoszenia kwalifikacji członków OSP są gminne ćwiczenia – manewry organizowane raz do roku.

Miejscowość Błędowa Tyczyńska - obiekty GS, hurtowni win (WeinArt Dystrybucja) i szkoły, te miejsca zostały wybrane na ćwiczenia taktyczno – bojowe jednostek OSP z terenu gmin Chmielnik i Hyżne. Ćwiczenia odbyły się w dniu 27 września 2014 r. Organizatorem przedsięwzięcia były Zarządy Oddziałów Gminnych ZOSP RP w Chmielniku i Hyżnem. Gospodarzami ćwiczeń odpowiedzialnymi za bezpośrednie przygotowania byli strażacy z Błędowej Tyczyńskiej - Wsi. W manewrach udział wzięło 10 zastępów z jednostek OSP z Błędowej Tyczyńskiej - Wsi, Błędowej Tyczyńskiej – Krzywa, Chmielnika, Woli Rafałowskiej, Zabratówki (2 zastępy), Brzezówki, Dylągówki, Hyżnego i Wólki Hyżneńskiej. Ćwiczeniami kierowali Komendant Gminny ZOSP RP w Chmielniku dh Marek Czarnota, Komendant Gminny ZOSP RP w Hyżnem dh Sławomir Jamioł i mł. bryg. Artur Ciura. Natomiast nad prawidłowym przebiegiem operacji czuwała grupa rozjemców w składzie: st. kpt. Robert Sitek, asp. sztab. Robert Więcek, st. asp. Tomasz Kwasek, dh Jan Kucaj, dh Rafał Kucaj, dh Józef Nawojski.

Głównymi założeniami manewrów było prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych podczas pożaru obiektów przemysłowych i magazynowych, prowadzenie działań ratowniczych w budynku użyteczności publicznej oraz organizacja i prowadzenie działań ratowniczych podczas wypadku drogowego z udziałem osób poszkodowanych.

Ćwiczenia miały charakter złożony i zostały podzielone na trzy części. Epizod I zakładał powstanie dużego pożaru budynków magazynowych i przemysłowych (obiekty GS i hurtowni win). W obiektach znajdowały się dwie osoby poszkodowane. Do opisanych zdarzeń w pierwszym rzucie zostały zadysponowane zastępy z terenu naszej gminy, a w drugim z terenu Gminy Hyżne. Zadaniem przybyłych zastępów było ewakuowanie osób poszkodowanych ze strefy zagrożenia przy wykorzystaniu aparatów ochrony dróg oddechowych oraz udzielenie pierwszej pomocy medycznej. Jednocześnie zastępy podjęły działania gaśnicze oraz zorganizowały zaopatrzenie wodne. W tej części ćwiczeń udział wzięły wszystkie zgromadzone jednostki. Epizod II symulował wypadek drogowy samochód osobowy uderzył w budynek GS. W kolizji ucierpiały trzy osoby, w tym niemowlak. Do zdarzenia skierowane zostały dwa zastępy z OSP Zabratówka oraz zastępy z OSP Hyżne i OSP Brzezówka. Po dojeździe na miejsce akcji, strażacy przystąpili do działań ratowniczych: ewakuacji poszkodowanych przy wykorzystaniu narzędzi hydraulicznych, udzielenia pierwszej pomocy oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Była to niezwykle trudna część ćwiczeń, gdyż stopień komplikacji (obrażenia osób poszkodowanych) przygotowany przez organizatorów spowodował, że strażacy musieli wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności. Epizod III zakładał działania ratownicze w budynku szkoły podstawowej, gdzie powstał niewielki pożar. W zadymionym pomieszczeniu zostały uwiezione trzy osoby. Do działań skierowano zastępy OSP z Chmielnika, Woli Rafałowskiej, Błędowej Tyczyńskiej – Wsi, Błędowej Tyczyńskiej – Krzywa oraz druhów z OSP Dylągówka. Strażacy mieli trudne zadanie ewakuacji osób poszkodowanych, udzielenia pierwszej pomocy medycznej, opanowania pożaru. Dodatkowym utrudnieniem było to, że działania prowadzili w dużym zadymieniu przy wykorzystaniu sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Ćwiczenia zorganizowane były z dużym rozmachem, a scenariusz manewrów przewidywał skomplikowane i wielowątkowe założenia działań ratowniczych. Strażakom uczestniczącym w manewrach postawiono trudne zadania, odzwierciedlające współczesne zagrożenia. Zastępy ratownicze doskonaliły się w ewakuacji osób poszkodowanych ze strefy zadymienia, gaszeniu pożarów obiektów przemysłowych, udzielaniu pierwszej pomocy medycznej oraz ratownictwie technicznym (wypadek samochodowy). Druhowie w wykonywanie swoich zadań musieli włożyć maksimum wysiłku. Manewry byłym praktycznym testem, sprawdzianem dla poszczególnych OSP, zweryfikowały ich sprawność w działaniach ratowniczych. Niebagatelne znaczenie miała możliwość prowadzenia wspólnych działań jednostek z dwóch sąsiadujących gmin. Należy podkreślić, że w prawdziwych działaniach niejednokrotnie OSP mają okazję współpracować. Były to już trzecie międzygminne ćwiczenia, po raz pierwszy zorganizowane z jednostkami Gminy Hyżne. Taka forma ćwiczeń jest szczególnie pożyteczna, gdyż druhowie podnoszą swoje kwalifikacje, a jednocześnie uczą się współpracować podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Manewry zakończyły się odprawą przy budynku szkoły w Błędowej Tyczyńskiej. Następnie przewodniczący komisji rozjemców st. kpt. Robert Sitek omówił poszczególne aspekty zakończonych ćwiczeń, pokazał błędy, jak i prawidłowe działania poszczególnych zastępów, na koniec podsumował ćwiczenia podkreślając ich bardzo dobrą organizację. Obserwujący ćwiczenia druh Jan Kucaj Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie zwrócił uwagę, że dzięki takim ćwiczeniom następuje rozwój umiejętności strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych, co jest szczególnie ważne biorąc pod uwagę fakt, że to strażacy z OSP jako pierwsi pojawiają się na miejscach zdarzeń.

Ćwiczenia obserwowali zaproszeni goście: Wójt Gminy Chmielnik P. Krzysztof Grad, Wójt Gminy Hyżne P. Krystyna Wojtyło, Prezes ZOG ZOSP RP w Hyżnem druh Tadeusz Baran, Sołtys Błędowej Tyczyńskiej P. Krystyna Walas oraz Radni Rady Gminy P. Józefa Trojanowska – Żurek i P. Stanisław Rokita.

Na koniec należy podkreślić znakomitą organizację ćwiczeń, za którą szczególne słowa uznania należą się wszystkim tym, którzy przyczynili się do tak sprawnego ich przebiegu, a w szczególności gospodarzom, strażakom z jednostki OSP Błędowa Tyczyńska – Wieś. Podziękowania należą się również osobom, które udostępniły obiekty do ćwiczeń: Panu Antoniemu Dzierżakowi i Panu Piotrowi Nowakowi oraz sponsorom, którzy wspomogli organizację przedsięwzięcia: Delikatesom Centrum w Chmielniku, piekarni „RIS” i firmie Chmielnik Zdrój S.A.


Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART