zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2014 SPORT
SPORT

Sport i turystyka w latach 2011 - 2014
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik – lipiec 2014 r.
Sport i turystyka w latach 2011 - 2014

W ciągu kilku ostatnich lat na terenie gminy zrealizowano kilka istotnych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury sportowej i turystycznej.

Najważniejszą inwestycją tego okresu była budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku. W skład budowli wchodzi boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30 m x 48 m oraz ogrodzenie i ciąg komunikacyjny. Boisko jest nowoczesnym obiektem, który umożliwia mieszkańcom gminy uprawianie dyscyplin sportowych takich jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i tenis ziemny. Na realizację inwestycji Gmina Chmielnik wydała środki w wysokości 705 939,13 zł, z których 434 824,13 pochodziło z budżetu gminy, natomiast kwotę w wysokości 271 115 zł pozyskano z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Drugim przedsięwzięciem wzbogacającym infrastrukturę była modernizacja boiska sportowego w Chmielniku, zrealizowana w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”. Prace wykonane na tym obiekcie polegały na podwyższeniu walorów użytkowych, funkcjonalnych, estetycznych obiektu, a także na poprawie bezpieczeństwa na boisku sportowym. Zakres prac objął budowę ogrodzenia, wykonanie piłkochwytów oraz montaż trybuny stacjonarnej (100 miejsc siedzących). Wartość zadania wyniosła 63 703,59 złotych brutto, z czego 30 000,00 zł zostało pokrytych z dotacji Województwa Podkarpackiego.

Samorząd również nie zapominał o rozwoju infrastruktury turystycznej w naszej gminie. Przykładem tego typu aktywności była realizacja zadania: „Utworzenie sieci tras wraz z infrastrukturą w Gminie Chmielnik”. Efektem rzeczowym zadania było utworzenie pierwszego zaplecza turystycznego dla mieszkańców gminy i odwiedzających ją turystów. Dzięki projektowi powstała sieć oznakowanych tras rowerowych, przy których wybudowano obiekty infrastruktury okołoturystycznej – miejsca postojowe (zadaszona wiata, stojak na rowery, kosz na śmieci). Uzupełnieniem przedsięwzięcia było przygotowanie 2500 egzemplarzy folderów promocyjnych, z mapami tras rowerowych, opisem szlaków i innymi informacjami turystycznymi. Koszt całego zadania wyniósł 30 015,14 zł, z czego 19 522,04 zł pochodzi z dotacji uzyskanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Do rozwoju turystyki w naszej gminie wkład wnoszą również organizacje pozarządowe. Jedną z inicjatyw wartą wymienienia była realizacja projektu „Izba Tradycji – łączy pokolenia”. W Domu Ludowym w Woli Rafałowskiej utworzono Izbę Tradycji – miejsce, w którym można obejrzeć różne zabytkowe przedmioty i ekspozycję zdjęć związanych z historią wsi. Inicjatorem i realizatorem projektu było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi „Nasza Wola”. Koszty przedsięwzięcia zostały pokryte z budżetu gminy, dotacji programu „Działaj Lokalnie” i z środków własnych stowarzyszenia. Innym przykładem realizacji inicjatyw z tego zakresu jest działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Błędowa Tyczyńska "Razem", które m.in. propagowało turystykę rowerową w naszej gminie. Nie można zapominać o działalności gospodarstw agroturystycznych, których kilkanaście działa na naszym terenie.

Samorząd dba o rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. Oferta dla miłośników sportu jest cały czas poszerzana. W chwili obecnej na terenie gminy znajduje się trzy boiska sportowe ze sztuczna nawierzchnią, a czynione są starania by budować następne (Błędowa Tyczyńska). Również rozwój turystyki w naszym regionie w ostatnim czasie nabiera rozpędu, co wróży dobrze na przyszłość.

Marek Czarnota


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART