zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2013 Wieść Gminna Nr 4/2013
Wieść Gminna Nr 4/2013

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Grudzień 2013 Nr 4/2013
Pierwsza strona

W NUMERZE:
URZĄD GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik str. 3
 • Scena widowiskowa we wsi Chmielnik str. 3
 • Inwestycje i remonty gminne str. 3
 • Inwestycje drogowe str. 4

OŚWIATA I KULTURA

 • Słabość do Fredry na koniec roku? str. 5
 • Wychowywać, ale jak? str. 5
 • Harcerskie działania w Trójce str. 6
 • Prawo autorskie. Czy to ważne? str. 7
 • Szkoła Podstawowa w Zabratówce imienia Orląt Lwowskich str. 8
 • Wspólne podsumowanie projektów „Zdrowe, piękne, radosne – w każdym wieku” oraz „Owocne wczoraj, aktywne jutro” w Zabratówce str. 9
 • Strefa Kultury Młodzieżowej str. 10
 • Wędrówka przez słówka, kształty, kolory i dźwięki str. 11
 • W finale Programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013" str. 12
 • Nasi najmłodsi czytelnicy str. 12
 • „Chcemy się rozwijać! – programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej” str. 13
 • Mikołaju, Mikołaju … str. 14
 • „Moje Boże Narodzenie” - praca na Gminny Konkurs Literacki str. 15
 • „Moje Boże Narodzenia” - praca na Gminny Konkurs Literacki str. 15
 • „Moje Boże Narodzenie” - praca na Gminny Konkurs Literacki str. 16
 • Moje Boże Narodzenie str. 16

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 • Międzygminne ćwiczenia taktyczno-bojowe „MALAWA 2013” str. 17
 • „Owocne wczoraj, aktywne jutro” str. 18

STOWARZYSZENIA

 • Niepełnosprawni notatka Gminna str. 19
 • Z naszych wspomnień str. 19
 • „Od kłóska do kiczki” str. 20
 • „Żywe izby pamięci i tradycji” str. 21
 • Realizacja projektu pt. „Razem na rowerze” str. 21

GOPS W CHMIELNIKU

 • Człowiek - najlepsza inwestycja str. 22
 • Projekt: „Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy – program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik” str. 22
 • Pomoc w formie zakupu posiłku dla dzieci w szkole str. 23
 • Świetlica Socjoterapeutyczna str. 23

OGŁOSZENIE

 • Studio Fryzur Joanna Fajger str. 24
Do pobrania:

Wieść Gminna Nr 4/2013

 

 

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 4/2013 Grudzień
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<WG_2013_4.pdfWG_2013_4.pdf (1,48 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART