zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
STOWARZYSZENIA
OGŁOSZENIE WŁASNE
012345

Wieść Gminna 1/2013 OGŁOSZENIE WŁASNE
OGŁOSZENIE WŁASNE

WÓJT GMINY CHMIELNIK 

działając na podstawie art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

ogłasza

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż n/w nieruchomości w dniu 8 maja 2013 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Chmielniku - sala posiedzeń – pokój nr 1 (I przetarg odbył się 29.08.2012 r., II- 14.11.2012 r., III – 29.01.2013 r.)

Lp.

1

Jednostka ewidencyjna /gmina/

Chmielnik

Obręb /wieś/

Błędowa Tyczyńska

Nr działki

1994
1995
(działki sprzedawane łącznie jako jedna nieruchomość)

Nr KW

26381

Powierzchnia działki /ha/

0,08
0,08

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

Łąki trwałe – ŁII – 0,08 ha
Łąki trwałe – ŁII – 0,08 ha

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu, w Studium nieruchomość położona w obszarze zabudowanym i preferowanym do zainwestowania,

Obciążenia i zobowiązania

brak

Cena wywoławcza

30 000 zł

Wadium w zł

3000 zł

Minimalne postąpienie w zł

300 zł

  1. Warunki płatności - jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto: Bank Spółdzielczy w Tyczynie O/Chmielnik nr 97916410182002200009410007 do dnia 2 maja 2013 r. oraz okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, dowodu potwierdzającego prawo do reprezentowania.

  3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
    - żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
    - osoba wyłoniona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym terminie.

  4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się przed przetargiem z położeniem, granicami, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. od 715 do 1500.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku i stronie internetowej www.bip.chmielnik.pl w dniach od 02.04.2013 r. do 08.05.2013 r.


drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART