zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
STOWARZYSZENIA
OGŁOSZENIE WŁASNE
012345

Wieść Gminna 1/2013 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Apel Wójta Gminy Chmielnik
Przypominamy o złożeniu deklaracji „śmieciowej”
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na rok 2013
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Podczas ostatniej XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Chmielnik w dniu 20 marca 2013 roku podjęto następujące uchwały:


SESJA XXVIII

 1. UCHWAŁA NR XXVIII/176/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Chmielnik na finansowanie lub dofinansowanie kosztów, związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Chmielnik.
 2. UCHWAŁA NR XXVIII/177/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik.
 3. UCHWAŁA NR XXVIII/178/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 4. UCHWAŁA NR XXVIII/179/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik 2013 roku.”
 5. UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chmielnik”.
 6. UCHWAŁA NR XXVIII/181/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. UCHWAŁA NR XXVIII/182/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Wykwalifikowani strażacy – bezpieczne społeczeństwo. Program rozwoju kluczowych umiejętności członków OSP w gminie Chmielnik” do realizacji przez Gminę Chmielnik.
 8. UCHWAŁA NR XXVIII/183/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 9. UCHWAŁA NR XXVIII/184/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 10. UCHWAŁA NR XXVIII/185/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę w 2013 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych objętych Strategią Gminy.
 11. UCHWAŁA NR XXVIII/186/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART