zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe

Letnie miesiące to najważniejszy okres dotyczący prac drogowych w naszej gminie. W ostatnich tygodniach zintensyfikowano przygotowania do najważniejszych przedsięwzięć w tym roku.

W najbliższych tygodniach zostaną ogłoszone postepowania dotyczące udzielenia zamówienia na przebudowę odcinków trzech dróg na terenie gminy. Prace obejmą odcinki dróg nr 1 0 8252 R Lisi Kąt – Bucznik - Słocina, nr 2387/1 w Chmielniku (przysiółek Lisi Kąt) i nr 1949/1 w Woli Rafałowskiej (k. cmentarza). Zakres robót obejmie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej i wykonanie utwardzonych poboczy.

W lipcu nasz samorząd otrzymał promesę informującą o otrzymania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie na realizacje zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych na dz. nr ewid. 763 w km 0+000 – 0+530, na dz. ewid. nr 771 w km 0+000 – 0+509, na dz. ewid. nr 688 w km 0+445 – 0+630, na dz. ewid. nr 653 w km 0+000 – 0+293 w miejscowości Błędowa Tyczyńska” (przysiółek Kłapy). Dotacja pokryje 80% kosztów robót. Zakres prac na w/w drodze obejmuje: oczyszczenie rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Łącznie zostanie przebudowany odcinek o długości 1517 m.

W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienia wykonawców modernizacji dróg rolniczych poscaleniowych. Prace będą prowadzone na drogach nr 1311 i 1328 w Zabratówce (przysiółek Podlas) i nr, 248 i 295/2 w Błędowej Tyczyńskiej. Zadania będą obejmowały:

  • wykonanie robót ziemnych polegających na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża,
  • wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa,
  • wykonanie utwardzonych poboczy.

Zmodernizowane zostaną odcinki o łącznej długości ok. 800 m. Na realizacje remontu dróg poscaleniowych Gmina Chmielnik otrzymała dotację w wysokości 162 tyś. zł. z funduszy związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych udzieloną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego

W miesiącach maju i czerwcu rozdysponowano miedzy poszczególne sołectwa 850 ton kruszywa przeprowadzając cząstkowe naprawy dróg o nawierzchni żwirowej. Cały czas prowadzone są również bieżące prace remontowe i ziemne na terenie gminy (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, usuwanie zakrzaczeń, koszenie poboczy, itp.). Prace z wykorzystaniem koparki kontynuowane będą w najbliższym czasie.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART