zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
Przebudowa dróg powiatowych

W ostatnich dniach rozpoczęły się prace przy najważniejszej od lat inwestycji drogowej na terenie gminy.

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa odcinków dróg powiatowych: Nr 1398R Rzeszów – Św. Roch – Chmielnik w km 8+312 do 9+424, Nr 1400R Kielnarowa – Chmielnik - Zabratówka w km od 3+690 do 11+544” jest wspólnym przedsięwzięciem Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie i Gminy Chmielnik. Realizacja zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 mln zł ze środków uzyskanych w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Nasz samorząd pokryje ok. 25 % kosztów przedsięwzięcia. W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wykonawcą prac budowlanych została firma Eurovia Polska S.A., a koszt zadania wynosi 6 998 977,08 zł brutto.

Przebudowa obejmie łączny odcinek prawie 9 km obu w/w dróg. Początek zakresu znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku, a koniec na skrzyżowaniu
z drogą wojewódzką relacji Łańcut – Dynów w Zabratówce. Zakres robót obejmuje:

 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni (wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej),
 • odcinkowe poszerzenie jezdni,
 • przebudowę skrzyżowań,
 • renowację i częściowe utwardzenie poboczy,
 • odcinkową budowę chodników o szerokości 2 m (na całej długości m. Chmielnik i od budynku szkoły do budynku GS w Błędowej Tyczynskiej),
 • wykonanie odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa),
 • przebudowę przepustu/mostu na granicy miejscowości Chmielnik i Błędowa Tyczyńska (tzw. Krzyżówka),
 • renowację i oczyszczenie rowów przydrożnych,
 • przebudowę peronów autobusowych,
 • remont istniejących przepustów pod koroną drogi z wykonaniem ścianek czołowych,
 • częściową wymianę przepustów pod zjazdami,
 • wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni zjazdów.

Plan pracy wykonawcy w pierwszym etapie przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej i chodnika w przysiółku Lisi Kąt (do połowy sierpnia). Od początku sierpnia rozpoczną się prace związane z kanalizacją deszczową i chodnikiem w pozostałej części Chmielnika. Natomiast roboty związane z kanalizacją i chodnikiem w Błędowej Tyczyńskiej rozpoczną się na przełomie sierpnia i września.
W ostatnim tygodniu lipca planuje się rozpoczęcie przebudowy przepustu/mostu. W związku z wymienionymi pracami droga w tym miejscu będzie całkowicie zamknięta przez okres ok. 4 tygodni. Prowadzenie robót bitumicznych przewiduje się na miesiąc wrzesień. Będą one prowadzone całą szerokością jezdni, w związku z czym na krótkie okresy czasowe planuje się zamykanie poszczególnych odcinków drogi.

Instytucją, która prowadzi i nadzoruje inwestycję jest Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 4 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART