zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2009 OŚWIATA I KULTURA
Program Rozwoju Bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku przystąpiła do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Program realizowany w latach 2009- 2013 skierowany jest do gminnych instytucji i ich filii. Zgłosiło się 959 bibliotek gminnych z terenu całego kraju. 255 z nich aplikowano jako Biblioteki Wiodące, a 704 jako Biblioteki Partnerskie. Na liście finalistów znalazło się 612 gminnych bibliotek publicznych, w tym 153 to Biblioteki Wiodące i 459 Bibliotek Partnerskich. Z województwa podkarpackiego jako Biblioteki Wiodące odpowiednią punktację i wysoką ocenę Komisji otrzymało 7 bibliotek gminnych (Cieszanów, Iwonicz Zdrój, Jasło, Miejsce Piastowe, Padew Narodowa, Sędziszów Małopolski, Tyczyn). Wśród finalistów znalazła się MiGBP w Tyczynie jako Biblioteka Wiodąca z bibliotekami partnerskimi: Gminną Biblioteką Publiczną w Chmielniku, Gminną Biblioteką Publiczną w Lubeni i Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Boguchwale.

Przy ocenie wniosków komisja konkursowa brała pod uwagę: sukcesy w działaniu biblioteki (np. nowe formy aktywności), wykorzystanie nowoczesnych technologii, współpraca z innymi instytucjami, przykłady działalności pozainwestycyjnej gminy związane z kulturą, oświatą lub polityką społeczną oraz zasoby własne gminy. Program przyczyni się do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania nowoczesnych i skutecznych form komunikacji między instytucjami kultury.

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzoną przed rokiem przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, ma pomóc bibliotekom w małych miejscowościach przekształcić się w centra wiedzy i aktywności lokalnej. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program jest realizowany w ramach szerszej inicjatywy „Global Libraries”; w wybranych krajach. Fundacja Gatesów tworzy partnerstwa w celu zapewnienia obywatelom bezpłatnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez sieć bibliotek publicznych. Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany w Polsce do bibliotek wraz z ich filiami, w gminach i miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Program jest realizowany przez utworzoną w 2008 roku przez PAFW Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

Głównym celem Programu jest pomoc bibliotekom na obszarach wiejskich i w małych miastach w przeobrażaniu ich w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne, animujące także aktywność obywatelską. W szczególności idzie o umożliwienie różnym grupom społecznym spełnianie ich potrzeb i aspiracji poprzez upowszechnianie nowoczesnych narzędzi zdobywania wiedzy i informacji. Istotną częścią Programu Rozwoju Bibliotek będzie wzmacnianie kompetencji i prestiżu zawodowego bibliotekarzy, m.in. poprzez zakrojone na szeroką skalę szkolenia. Dzięki wsparciu jakie otrzyma blisko 3350 bibliotek z ponad tysiąca gmin, dziesiątki tysięcy mieszkańców wsi i małych miast uzyska dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a tym samym będzie mieć szansę na poprawę jakości swojego życia.

Zaplanowany na pięć lat program dysponuje grantem w wysokości powyżej 30 milionów USD, na które składa się głównie grant przekazany Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Te oraz inne środki zostaną przeznaczone na: szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmocnienie całego systemu bibliotecznego oraz działania informacyjno-promocyjne. Umowa grantowa pomiędzy Fundacją Gates’ów i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności została podpisana w kwietniu 2009 roku.

Dodatkowo firma Microsoft przekaże bezpłatnie polskim bibliotekom oprogramowanie o łącznej wartości około 5 milionów USD. Dzięki temu 1900 placówek otrzyma 2050 pakietów oprogramowania.

W marcu 2009 roku zakończyła się faza planistyczna, mająca na celu opracowanie szczegółowego planu pomocy polskim bibliotekom w zapewnieniu im sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także szkoleń dla bibliotekarzy i użytkowników bibliotek. M.in. w kilkudziesięciu gminach przeprowadzono badania, aby dogłębnie rozpoznać sytuację bibliotek i bibliotekarzy, a także potrzeby lokalnych społeczności. Przeanalizowano również dostępną infrastrukturę teleinformatyczną.

Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które równolegle prowadzi długofalowy program „Biblioteka +" – jego realizatorem jest Instytut Książki. Cele obydwu przedsięwzięć są zbieżne, a podpisane w czerwcu 2008 roku Porozumienie o Współpracy między Ministerstwem a Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności zakłada, iż obydwa programy będą kształtowane w taki sposób, aby mogły się wzajemnie wzmacniać i uzupełniać.

 

Program Rozwoju Bibliotek

http://www.biblioteki.org

 

Beata Wojnarowicz-Hondz


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 9 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART