zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
WYBORY 2011
GOPS W CHMIELNIKU
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 3/2011 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe

Ostatni kwartał był pracowitym okresem, podczas którego prowadzono intensywne prace dotyczące gminnej infrastruktury drogowej. W tym czasie zakończono realizacje dwóch przedsięwzięć:

  • „Remont drogi gminnej nr 108259 R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska km 1+750–2+080” na długości 330 m. Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o. Wartość zamówienia wyniosła 153 391,16 zł (brutto). Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów oraz wykonanie utwardzonych poboczy.
  • „Remont – umocnienie rowu przy drodze gminnej nr 108269 R Błędowa Tyczyńska – Zawodzie km 0+150–0+350” na długości 200 m.. Wykonawcą robót była firma MG Infrastruktura Marian Wołczyk. Wartość zamówienia wyniosła 51 467,87 zł (brutto). Zakres prac obejmował: umocnienie dna rowu korytkami betonowymi, montaż płyt jomb, montaż studzienek betonowych (kaskad), odcinkowe zakrycie rowu i odcinkowe odmulenie rowu.

Realizacja wymienionych przedsięwzięć możliwa jest dzięki uzyskanym przez Gminę Chmielnik dotacjom z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie.

Rozpoczęto prace przy remoncie drogi gminnej nr 108255R Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik na odcinku 734 m. Wykonawcą zamówienia będzie firma – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.,
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6. Wartość zamówienia wynosi 286 326,62 zł (brutto). Zakres prac na w/w drodze będzie obejmował: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie utwardzonych poboczy. Realizacja tego zadania jest możliwa również dzięki dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie.

Zakończyły się prace remontowe na drogach poscaleniowych w Błędowej Tyczyńskiej (nr drogi 1540) i Zabratówce (nr dróg 1420, 1453). Prace objęły łączny odcinek
o długości 1302 m. Wykonawcami zamówień były podmioty: Firma Usługowo-Handlowa „TRANS-REK” Piszcz Mariusz i Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” S.C. Jan Synoś, Ryszard Rząsa. Łączna wartość przedsięwzięć wyniosła 144 142,61 zł (brutto). Prace objęły wykonanie podbudowy z łupka kamiennego wraz z jego zaklinowaniem mieszanką kamienną, odmulenie rowów, wymianę istniejących przepustów i odcinkowe umocnienie rowów korytami betonowymi. Na realizacje remontów dróg poscaleniowych Gmina Chmielnik otrzymała dotację na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Cały czas prowadzone były również bieżące prace remontowe i ziemne na terenie gminy (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, usuwanie zakrzaczeń itp.).

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART