zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2013 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik
Scena widowiskowa we wsi Chmielnik
Inwestycje i remonty gminne
Inwestycje drogowe
Inwestycje i remonty gminne

Informujemy, że w IV kwartale bieżącego roku zakończone zostały postepowania przetargowe na realizacje inwestycji pn. ”Rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego wodociągu gminnego w Chmielniku wraz z wykonaniem nowych studni, modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody”. Zakres rzeczowy robót planowanych do realizacji w ramach przedmiotowej inwestycji podzielony został na 4 niezależne części. Na wszystkie części inwestycji zostały zawarte umowy z wykonawcami robót. W ramach udzielonych zamówień zostały zawarte umowy z następującymi wykonawcami:

  • część I – „Wykonanie studni głębinowych S-4 i S-5 w Chmielniku” – wykonawcą robót jest firma ALGEO Sp. z o.o., 36-207 Grabownica Starzeńska 609 - wartość brutto: 282 875,40 zł,
  • część II – „Wykonanie przyłączy wodociągowych ze studni S4 i S5 do SUW, ogrodzenie studni S4 i S5 oraz wykonanie przyłączy energetycznych dla studni S4 i S5” – wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług SANRES s.c. T.Płonka, E.Trojnar, 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 10A – wartość brutto: 175 275,00 zł,
  • część III – „Wykonanie modernizacji, rozbudowy i monitoringu SUW i studni głębinowych” – wykonawca robót jest HYDRO-PARTNER sp. z o.o., 64-100 Leszno ul. Gronowska 4a – wartość brutto: 631 844,92 zł,
  • część IV – „Wykonanie modernizacji, przebudowy i rozbudowy istniejącego wodociągu gminnego w Chmielniku” - wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług SANRES s.c. T.Płonka, E.Trojnar, 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 10A – wartość brutto: 922 500,00 zł.

W tym miejscu chcemy podkreślić, że realizacja przedmiotowej inwestycji jest możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wykonanie inwestycji pozwoli na wyeliminowanie częstych awarii z jakimi wspólnie musimy się zmagać w ostatnich latach. Zły stan starej sieci objętej inwestycją uniemożliwia prawidłowe zaopatrzenie w wodę ponad 130 gospodarstw, ponadto rozbudowa sieci i SUW pozwoli na podłączenie w ramach inwestycji 30 nowych odbiorców.

Pragniemy jednocześnie zwrócić się z gorąca prośba o współpracę i wyrozumiałość mieszkańców przy realizacji robót objętych inwestycją. Nasze wspólne działania pozwolą na szybkie, fachowe i terminowe wykonanie prac. Planowany termin zakończenia całości prac został ustalony do 20 listopada 2014 r.

Jednocześnie informujemy, że dzięki sprzyjającej pogodzie mimo okresu jesienno – zimowego udało nam się rozpocząć realizację prac. Na potwierdzenie tego kilka ujęć z placu budowy.

 


Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART